CEMEX objavio novi Izvještaj o održivom razvoju

CEMEX objavio novi Izvještaj o održivom razvoju

Naglasak stavlja na brojne dugoročne projekte usmjerene na postizanje kompanijske održivosti uz pozitivan utjecaj na društvo i okoliš

Novi izvještaj, pod nazivom 'Građevinska rješenja za održivu budućnost' obuhvaća 2015. i 2016. godinu, a redovitim izvještavanjem o nefinancijskim utjecajima CEMEX Hrvatska omogućuje usporedivost svojih pokazatelja održivosti posljednjih dvanaest godina. 

CEMEX-ov Izvještaj o održivom razvoju naglasak stavlja na brojne dugoročne projekte usmjerene na postizanje kompanijske održivosti uz pozitivan utjecaj na društvo i okoliš. 

Izvještaj je izrađen prema smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje GRI G4, prema sržnoj razini usklađenosti, te uz primjenu načela UN Global Compacta, CEMEX-ovih globalnih smjernica za izvještavanje te CSI protokola cementne industrije. Također, u ovom se razdoblju tvrtka posebno osvrnula na vlastitu ulogu i utjecaj u kontekstu Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2030.  

- Od ove je godine, za strateški važne tvrtke u Hrvatskoj te one koje broje više od 500 zaposlenika, propisana i zakonska obveza izvještavanja o nefinancijskim utjecajima, što pozdravljam jer znam koliko je pitanje izvještavanja o održivosti CEMEX-u pomoglo da cjelovito sagleda svoje utjecaje, procijeni rizike i prilike i planira svoj razvoj i poslovanje na temeljima održivosti. Ovakvi izvještaji nisu samo pitanje transparentnosti kompanija, već su zaista jedan od važnih elemenata strateškog planiranja - rekao je Trpimir Renić, predsjednik Uprave CEMEX Hrvatske. 

CEMEX-ov model održivosti čine četiri glavna cilja održivosti svrstana pod ekonomski, okolišni, društveni i upravljački stup koje podupire 13 glavnih prioriteta koji osiguravaju da je održivost ugrađena u svaki aspekt poslovanja. Na temelju svog modela održivosti tvrtka odgovorno upravljanja zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću zaposlenika, poštuje etička načela te održava otvoren odnos sa zajednicom u kojoj posluje. 

Aktivnosti i uspjesi u postizanju održivog razvoja CEMEX Hrvatske u izvještajnom razdoblju očituju se i u: 

- sustavnom zagovaranju zelene gradnje u zgradarstvu i infrastrukturi; 

- smjernicama za kolničke konstrukcije izvedene uvaljanim betonom, nastalima u suradnji s Udruženjem hrvatskih tvornica cementa Croatia Cement i Institutom IGH, a kojima tvrtka nastoji potaknuti i proširiti primjenu gradnje održivih betonskih kolničkih konstrukcija; 

- čuvanju zdravlja i sigurnosti zaposlenika, s ciljem stvaranja radnog mjesta bez ozljeda; 

- smanjenju stope bolovanja s 2,1% u 2015. na 2,0% u 2016. što rezultira jednom od najmanjih stopa bolovanja u kategoriji industrijskih tvrtki u Hrvatskoj; 

- više od 74% nabava u 2016. godini koje su obavili lokalni i nacionalni dobavljači; 

- sustavnom praćenju zadovoljstva kupaca cementa i betona, i to kroz godišnje anonimne ankete u kojima je CEMEX redovito ocijenjen vrlo dobrim i odličnim ocjenama; 

- 2 milijuna kuna uloženih u edukaciju zaposlenika; 

- certifikatu Poslodavac Partner koji tvrtku svrstava u sam vrh kompanija u Hrvatskoj po kvaliteti strateškog upravljanja ljudskim resursima; 

- 482 tisuća tona emisija CO2  manje u odnosu na referentnu 2004.; 

- smanjenju emisija u usporedbi s baznom 2005. – prašina 97,5%, NOx 77%, SOx 99%, te klinker faktora s 80,4% u 2004. na 69,4% u 2016.;  

- smanjenju količine otpada za odlaganje sa 378,92 tona 2014. na 121,52 tona 2016.; 

- poticanju suradnje s dobavljačima kroz Program održivosti dobavljača; 

- certificiranju sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001, globalnom standardu za upravljanje energetskom učinkovitošću; 

- nagradama Indeks DOP-a u 2015. i 2016., kao i nagradama 'DOP za sve' u projektu Hrvatske udruge poslodavaca za odgovorne radne prakse; 

- 3,1 milijuna kuna koje je tvrtka donirala u izvještajnom razdoblju za društveno odgovorne projekte i inicijative. 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare