Foto: Veljko Martinović ODVAJANJE OTPADA Jakov Prkić odgovorio Andri Krstuloviću Opari: 'Prebacivanje odgovornosti na volontere je tužno i smiješno'

ODVAJANJE OTPADA Jakov Prkić odgovorio Andri Krstuloviću Opari: 'Prebacivanje odgovornosti na volontere je tužno i smiješno'

Punih sedam godina sam bio predsjednik kotara, a samo jednom smo uspjeli u naumu da pomaknemo lokaciju kontejnera za tridesetak metara

Nakon što je gradonačelnik Andro Krstulović Opara rekao da je na gradskim kotarevima odgovornost što se ne odvaja otpad jer su građani od 350 otoka za prikupljanje odvojenog otpada pristali na tek 40 lokacija, replicirao mu je Jakov Prkić, gradski vijećnik stranke Pametno. Evo što je napisao na Facebooku...

- Punih sedam godina sam bio predsjednik kotara, a samo jednom smo uspjeli u naumu da pomaknemo lokaciju kontejnera za tridesetak metara (Stepinčeva 71). To se dogodilo prije 6-7 godina, a proces je trajao oko godinu dana. Iako je odmah bilo jasno da će promjenom lokacije kamion lakše skupljati smeće (nije morao ulaziti u uski prilaz zgradi) najveći otpor je dolazio iz Čistoće. 

Početnica za neuke:

- Predsjednik kotara nema ovlasti donositi odluke samostalno

- Predsjednik kotara saziva sjednice kotara i to je sve što može činiti samostalno

- Predsjednik kotara je prvi među jednakima u vijeću (isto kao i predsjednik Gradskog vijeća)

- Predsjednik kotara, kao i svi vijećnici dužnost obavlja VOLONTERSKI (bez naknade)

- Za gotove sve odluke vijeća kotara treba ishoditi suglasnost nadležnih gradskih službi

- Vijeće kotara ne može zaustaviti ili staviti veto na niti jednu odluku Grada vezanu za npr. promet, prostorne planove, rad ugostiteljskih objekata, komunalni red…

Svaljivati na predsjednike kotareva odgovornost za lokacije kontejnera je isto kao da odgovornost za stanje u Uljaniku prebacite na noćnog stražara.

Članak 44. Odluke o komunalnom redu između ostalog kaže: 

Lokacija kontejnera mora biti posebno obilježena ili za njih treba biti izgrađeno posebno ugibalište, a položaj i dimenzije određuje nadležno gradsko tijelo za poslove prometa na prijedlog nadležnog gradskog kotara odnosno mjesnog odbora uz prethodnu suglasnost pravne osobe određene za odvoz smeća.

Jasno je da u određivanju lokacija mora postojati suradnja Grada, Čistoće i predstavnika mjesne samouprave. Prebacivanje odgovornosti na volontere da ne čine posao onih koji su za to plaćeni je istovremeno i tužno i smiješno.

P.S.

Ispada da branim HDZ jer oni imajo barem 3/4 predsjednika GK-a i MO-a.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare