Foto: Pixabay.com Pročitajte zašto dio Triljana tvrdi da lokacija na Gardunu nije dobra za reciklažno dvorište i što im je odgovorio gradonačelnik

Pročitajte zašto dio Triljana tvrdi da lokacija na Gardunu nije dobra za reciklažno dvorište i što im je odgovorio gradonačelnik

Gradsko vijeće uskoro bi trebalo donijeti odluku o lokaciji

Jedna od mogućih lokacija budućeg reciklažnog dvorišta Trilja nalazi se na lokaciji Gardun-Vojnić, u blizini pročistača voda uz Cetinu. Na to je reagirao dio mještana okupljenih u Građansku inicijativu koji se boje da bi planirana gradnja mogla uništiti Cetinu. 

- U Planu gospodarenja otpadom je navedeno da će se u naselju Gardun izgraditi reciklažno dovršite, sortirnica i prostor za odlaganje građevinskog otpada. Građanska inicijativa je ustanovila da se lokacija uz pročišćivač voda na Cetini nalazi na području ekološke mreže  Natura 2000. To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu - poručuje Jerko Lipotić, u ime Građanske inicijative.

Drže da predložena lokacija ni u kojem slučaju nije primjerena za planiranu namjenu i to zato što se većinom radi o zemljištu za poljoprivrednu namjenu, u neposrednoj blizini su zaseoci Krivače, Mamuti i Šurkove staje koji se mogu smatrati draguljima tradicijskog graditeljstva, a lokacija se, dodaju, nalazi na seoskoj komunikaciji između dvije najznačajnije kulturne znamenitosti Trilja - arheološkog nalazišta Gardun i utvrde Nutjak. 

- Geološka podloga predložene lokacije nije pogodna za predloženu namjenu. Na području Garduna nalaze se s pčelinjaci koji su stanište ugrožene medonosne sive pčele te bi njihovu ispašu bilo kakva komunalno servisna namjena ozbiljno ugrozila. Smatramo da niti jedan dio područja  Garduna nije pogodan za razvoj industrijsko zanatske ili komunalno servisne zone - tvrde nezadovoljni stanovnici.

Triljski gradonačelnik Ivan Šipić ponovio je da lokacija reciklažnog dvorišta nije još definitivno određena te da Grad tek sada poduzima korake potrebne za realizaciju projekta.

- Zna se što je reciklažno dvorište, reciklažno dvorište nije odlagalište otpada! Mislim da su pomiješali reciklažno dvorište s odlagalištem. Reciklažno dvorište svi moramo imati, kao i zelene otoke, a gdje će biti dio za građevinski otpad još nije određeno. Spomenuta lokacija uz Cetinu nije određena, Vijeće tu odluku još nije donijelo. Grad tek sada poduzima korake. Dakle, u tijeku su izmjene Prostornog plana u kojem moramo odrediti gdje će biti reciklažno dvorište. Lokaciju moramo imati da bi mogli projektirati - kaže Šipić.

Kao alternativnu lokaciju planiranog zahvata Lipotić spominje Gospodarsku zonu Čaporice jer smatraju da ima svu potrebnu infrastrukturu te dodaje kako su sve svoje primjedbe na izglasavanje prostornog plana poslali Gradu.

Šipić kaže da nema ništa protiv da se predložena lokacija izmjeni. 

- Što se tiče mene, možemo ga staviti u Voštane, u šumu, u Kamensko, ili u bilo koje mjesto i na bilo koju lokaciju. Ne radi se reciklažno dvorište samo ja jedno mjesto već za sva naselja na području Trilja. E, onda bi se vozilo 30 kilometara od centra Trilja, ali će onda sutra biti prigovor zašto je cijena odvoza smeća tolika i tolika. Što se tiče primjedbi, sve su iste - ne odlagalištu otpada u Gardunu, ali nitko ne govori o odlagalištu otpada, već u reciklažnom dvorištu, a to nije isto!  Vlasnik zemljišta uz Cetinu je Grad što je važno kod ishođenja dozvola, osim toga promišlja se o toj lokaciji zbog blizine ceste, blizine mjestu, uređen je prostor, radi se isključivo o reciklažnom dvorištu, a dokumentacija bi zahvaljujući svemu tome trebala biti vrlo brzo riješena i brzo bi mogli doći do sredstava za građenje - pojašnjava Šipić, a na navode mještana kako bi planirana gradnja uništila Cetinu i krajobraz uz nju, odgovara da nikada ne bi napravio ništa čime bi je na bilo koji način ugrozio.

- Nema šanse da se tako nešto dogodi, a to ne bi dopustio ni Fond za zaštitu okoliša. Fond nam ne bi dao sredstva da gradimo nešto dok ne pregledaju projekt i ne odobre ga, a to znači da on mora biti u skladu sa svim zakonima, pravilnicima i direktivama. Odluke koje su jedinice lokalne samouprave trebale donijeti do 1. veljače, mi smo donijeli, ali u tim dokumentima nisu donesene nikakve lokacije. Činjenica je da ćemo se uskoro morati opredijeliti jer nas gazi vrijeme. Mi ćemo se za lokaciju odrediti, a ona ni u kojem slučaju neće biti ugroza. Grad Trilj radi iskorak, a ne korak unatrag - zaključuje gradonačelnik Trilja.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare