Foto: Joško Šupić Radovi prebacivanja otpada na Karepovcu prekidaju se 5. svibnja

Radovi prebacivanja otpada na Karepovcu prekidaju se 5. svibnja

Prebačeno je oko 700 tisuća metara kubnih komunalnog otpada i 30 tisuća metara kubnih građevinskog šuta, što je oko 70% od planiranog prema projektu

Unatoč dužem kišnom periodu u proteklom razdoblju te prekidima radova za vrijeme blagdana, na odlagalištu Karepovac od početka sanacije, 22. studenog prošle godine, do danas prebačeno je oko 700 tisuća metara kubnih komunalnog otpada i 30 tisuća metara kubnih građevinskog šuta, što je oko 70% od planiranog prema projektu. Karepovac se sanira u smjenskom produženom radu svaki dan i tako će biti sve do 5. svibnja. Tada će se prebacivanje otpada s istočne strane deponija, odnosno s područja buduće kasete, na krovni dio deponija zaustaviti i nastaviti na jesen s padom temperatura, s obzirom kako je to najružniji dio sanacije uslijed kojeg nastaju neugodni mirisi, javili su iz Ureda Grada.

- Osim prebacivanja otpada kontinuirano se provode mjere za kontrolu neugodnih mirisa, dnevno prekrivanje inertnim materijalom te uporaba sredstva za redukciju mirisa. Od početka radova nisu zabilježena prekoračenja propisanih vrijednosti koncentracije plinova sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku. Izmjerene vrijednosti sumporvodika, amonijaka, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala, sumporovog dioksida i dušikovog dioksida te merkaptana na mjernoj postaji Karepovac dostupne su na internetskoj stranici Čistoće Split - poručili su iz gradske uprave.

Izvođači na samom gradilištu, dodali su, također kontinuirano mjere vrijednosti plinova i niti u jednom trenutku nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom. Postavljanje dodatne mjerne postaje po zaključku Gradskog vijeća očekuje se u svibnju, nakon okončanja postupka javne nabave.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare