Foto: Joško Šupić, Pixabay.com Čogelja obrazložio zašto su oduzeli koncesiju udruzi 'Banj' u Trogiru

Čogelja obrazložio zašto su oduzeli koncesiju udruzi 'Banj' u Trogiru

Skoro dvije godine smo davali rokove da se uklone pojedini objekti za sportsku luku, odnosno nasuti mul...

Splitsko-dalmatinska županija danas je prvi put jednom koncesionaru oduzela koncesiju na pomorskom dobru, a još su izglasana i tri prestanka koncesija. Stipe Čogelja, županijski pročelnik za turizam i pomorstvo, detaljno je objasnio zbog čega su se odlučili na oduzimanje koncesije PŠU 'Banj' koja im je dodijeljena 15. listopada 2013. godine u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene u Trogiru, na predjelu istočno od Madiracina mula. Rekao je da se radi o jednom od prvih nadzora koje je radila Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s Lučkom kapetanijom, Carinskom upravom i inspektoratom ministarstva. 

- Skoro dvije godine smo davali rokove da se uklone pojedini objekti za sportsku luku, odnosno nasuti mul, a nadzor je pokazao da se sportska luka koristila za gospodarsku namjenu. Tražili smo da se to uskladi, ali koncesionar unatoč mnogim molbama to nije prihvatilo. Drago mi je da se to poklapa s činjenicom što je na području Visa Lučka kapetanija provela uklanjanje nelegalno postavljenih bova, s tim ćemo nastaviti dalje na području Hvara, Trogira i Drvenika - rekao je Čogelja te dodao da se u preostala tri slučaja prestanka koncesije radi o zakonskim razlozima zbog nekorištenja ili nelegalnog korištenja koncesije. 

- Nadam se da će ovo biti upozorenje za sve da stvarno mislimo ozbiljno. Mi jesno za poduzetnike i želimo svima da rade, ali moraju poštovati zakone RH, pogotovo održivi razvoj na pomorskom dobru što nam je i cilj - kazao je Čogelja.

Ponovio je kako osim za Uvalu Bene gdje je počelo vraćanje starog duga nemaju dugovanja ni za jednu drugu važeću koncesiju.

- U Trogiru se radi o nelegalnoj gradnji, nasutom lukobranu bez ikakve valjanje građevinske i lokacijske dozvole i gospodarskom korištenju sportske lučice. Koncesija je bila na 20 godina, koristila se 10 godina, koštala je 20.000 kuna i taj je iznos simboličan za sportske luke koje nemaju prihode, ali najveći problem je što se one koriste kao marine, imaju velike prihode koje ne prikazuju ili ih krivo prikazuju - dodao je Čogelja i prokomentirao izjavu Mostovog Mira Bulja koji je istaknuo da je 26 milijuna kuna sramotno malo novca uprihođenog od koncesija i da bi se s obzirom na prirodne ljepote i resurse kojima raspolažemo trebalo uprihoditi barem dvije milijarde.

- Naknade su niske, ali nisu sramotne. One mogu biti veće i mi na tome radimo, a vjerujemo i da će Vlada donijeti odluku da one luke koje nisu ni pod kakvom koncesijom budu i da će taj prihod pripasti Županiji i po meni će se značajno povećati iznosi koje dobivamo od pomorskog dobra. Napravili smo analizu pomorskog dobra i analizu koncesija, velika nam je potpora Lučka kapetanija i Carinska uprava i na njima je da sankcioniraju one koji koriste pomorsko dobro bez ikakve naknade. Moramo još više koncesija raspisivati, ne zato da se pomorsko dobro devastira i betonira kako se to često prikazuje, nego da se naplati ono što se već iskorištava - zaključio je Čogelja. 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare