Grad Split naložio investitoru sanaciju gradilišta 'Small Mall'

Grad Split naložio investitoru sanaciju gradilišta 'Small Mall'

Odmah i neodgodivo treba ograđivanjem osigurati gradilište na čestici zemlje na kojoj je zasnovano pravo građenja

Nakon danas održanog sastanka predstavnika Splita s investitorom radova na izgradnji garažno-poslovnog objekta 'Small Mall' i izvršenog uvida stanja na gradilištu, Odsjek za komunalne poslove Grada Splita naložio je investitoru radova tvrtci Centar Brač d.o.o. iz Zagreba da mora odmah i neodgodivo ograđivanjem osigurati gradilište na čestici zemlje na kojoj je zasnovano pravo građenja.

- Dio uništenog javnog nogostupa u sjeverozapadnom dijelu gradilišta (križanje Livanjske i Vukovarske ulice) u duljini od oko 40 metara rekonstruirati i izgraditi, a dio javnog nogostupa uz Vukovarsku ulicu sanirati sve kako bi se uspostavila nesmetana komunikacija pješaka. Dio javne površine iznad granice građevinske čestice na koja je zasnovano pravo građenja, a koja je bila u korištenju za vrijeme izvođenja radova potrebno je odmah sanirati i postaviti privremenu prometnu signalizaciju u dijelu Riječke ulice, od križanja s Vukovarskom do križanja s Istarskom ulicom. Taj dio prometnice mora biti uređen na način da se uspostavi dvosmjerni promet vozila - naloženo je iz gradske uprave.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare