MINISTARSTVO PROMETA: 'Nismo nadležni za pitanje kome Uber plaća porez'

MINISTARSTVO PROMETA: 'Nismo nadležni za pitanje kome Uber plaća porez'

S Mariom Madunićem, pomoćnikom ministra prometa Olega Butkovića, razgovarali smo o novostima koje je donio novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Tko danas može biti taksist, što sve treba za taj posao, koja su ograničenja ukinuta novom zakonskom regulativom, pitali smo Marija Madunića, pomoćnika ministra prometa Olega Butkovića

- Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da se unutarnji autotaksi prijevoz putnika obavlja temeljem licencije, koju izdaje nadležni Ured državne uprave prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika i temeljem dozvole koju izdaje nadležno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave. 

Kako bi prijevoznik ostvario pravo na dobivanje te licencije mora zadovoljiti sljedeće zakonske uvjete: djelatnost prijevoza putnika imati upisanu u sudski, odnosno, obrtni registar, imati dobar ugled, financijsku sposobnost, stručnu osposobljenost, tehničku sposobnost, imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, nemati dug za porezne i druge fiskalne obveze. Dozvola se izdaje u upravnom postupku temeljem važeće licencije, a uvjeti za izdavanje licencije i dozvole za autotaksi prijevoz, detaljnije su propisani odredbama članaka od 16. do 23. te članka 47. spomenutog Zakona. 

Koliko se vozila može imati na jednu dozvolu? Je li istina da je prije bilo jedno pa je to ukinuto tako da više nema limita? Je li samouprava prije određivala i najveću moguću cijenu, a to više nije slučaj? Vodi li tko evidenciju koliko vozila vozi na jednu dozvolu? 

- Zakonom je propisano da se dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, i to temeljem podnesenog zahtjeva prema jedinici lokalne samouprave. 

Zakonom nije propisano ograničenje broja vozila kojima se može obavljati autotaksi prijevoz temeljem dozvole jedinice lokalne samouprave koja definira cijenu dozvole, i to na način da najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave koja izdaje dozvolu, i to za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. Zakonom je propisana maksimalna cijena dozvola za taksi prijevoz, a s obzirom na postojeće podatke o kretanju prosječnih neto plaća u Hrvatskoj, procjena je kako će se cijene taksi dozvola kretati u okvirnim maksimalnim iznosima u rasponu od 450 do 700 kuna, a što po starom zakonu nije bio slučaj, već su se te cijene kretale i do nekoliko tisuća kuna, ovisno o gradovima. 

Cijenu prijevoza formiraju sami prijevoznici koji vode i evidenciju vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz. Tu evidenciju i sve promjene, prijevoznici prijavljuju izdavatelju licencije, a podaci iz evidencija korištenih vozila unose se u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika koji vozi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, što je također uvedeno novim zakonom.

Ranije su jedinice lokalne samouprave izdavale dozvole i bio ih je ograničen broj, a sada limita više nema. Pojedini prijevoznici žale se na odredbe novog zakona u članku 118. Sporna im je odredba da svi prijevoznici koji ne posjeduju licenciju imaju rok prilagodbe od godinu dana. Žale se kako je po novom zakonu dovoljno predati zahtjev na protokol, što ne znači da će se dozvola dobiti, ali nije prepreka za obavljanje djelatnosti s potvrdom da je zahtjev predan. 

- Zakonom je propisano da jedinice lokalne samouprave ne mogu ograničiti broj dozvola, odnosno, vozila za autotaksi prijevoz putnika na svom području. Člankom 118. Zakona propisane su prijelazne i završne odredbe u smislu rokova za usklađenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba, a koje su na dan njegovog stupanja na snagu obavljale djelatnost sukladno odredbama starog zakona. Stoga je propisan takav rok od najviše jedne godine. 

U okviru provedbe te odredbe, Pravilnikom o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza propisano je da su fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza, a nemaju važeću licenciju za autotaksi prijevoz, dužne u roku od osam dana od dana stupanja na snagu tog pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje licencije nadležnom uredu državne uprave sa svim važećim dokazima, čime će se smatrati da su uskladili svoje poslovanje po pitanju posjedovanja licencije i dozvole za autotaksi prijevoz putnika na rok od najviše šest mjeseci.

Dio prijevoznika se žali i kako inspekcija cestovnog prometa više nema koga kažnjavati jer su nove zakonske odredbe do te mjere liberalizirale tržište da voziti gotovo mogu svi, a kazniti tek rijetki. 

- Inspekcija je radila i nastavit će raditi svoj posao i postupati prema svima koji ne poštuju zakon, i to prema ovlastima koje imaju iz Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, kao i uvjeta i odredbi iz pripadajućih pravilnika. Također, kazne za one koji ne poštuju Zakon znatno su strože nego po starom zakonu, a uvedeni su i dodatni mehanizmi kontrole pa uz inspektore cestovnog prometa, kontrole mogu provoditi i komunalni i prometni redari, službenici carinske uprave i ministarstva unutarnjih poslova.

Posebno je pitanje Ubera. Njihova tvrtka registrirana u Hrvatskoj bavi se marketingom i promocijom, a ne prijevozom. Četvrtina iznosa kojeg strankama naplate vozači Ubera ide tvrtki registriranoj u Nizozemskoj. Poreze i ostala davanja u Hrvatskoj plaćaju vozači, ali ne i tvrtka s kojom surađuju. 

- Ovo pitanje nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.'

Jesu li nove zakonske odredbe u suprotnosti s već postojećim zakonima, poput pitanja zaustavljanja na autobusnim stajalištima prilikom ukrcaja i iskrcaja putnika? 

'Nove zakonske odredbe nisu ni u čemu u suprotnosti s odredbama drugih zakona, a posebice ne Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je nadležno za Zakon o sigurnosti prometa na cestama, dalo je pozitivno mišljenje na novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, još prilikom procedure njegovog donošenja. Dakle, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu jasno je propisano da se autotaksi vozila, kao dio sustava javnog prijevoza putnika, mogu zaustavljati na stajalištima javnog prijevoza samo radi ukrcaja i iskrcaja putnika, a u funkciji tog javnog prijevoza.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare