Splitske i sarajevske socijaldemokratkinje potpisale Memorandum o suradnji

Splitske i sarajevske socijaldemokratkinje potpisale Memorandum o suradnji

Zasniva se na principu međusobnih aktivnosti i rada u svrhu osnaživanja žena na osobnom, društvenom i političkom planu

Ana Lovrić, predsjednica Foruma žena SDP-a Split i Edita Sulejmanović, predsjednica Foruma žena KO BiH Sarajevo, potpisale su Memorandum o suradnji i razumijevanju dvaju Foruma. Memorandumom su se strane potpisnice usuglasile da se njihova suradnja zasniva na principu međusobnih aktivnosti i rada u svrhu osnaživanja žena na osobnom, društvenom i političkom planu polazeći od ciljeva reguliranih statutima obaju Foruma.

- Dva Foruma koja predstavljamo imaju jednaka pitanja, jednake prepreke u društvu u kojem se nalazimo ali i jednaki cilj: osnaživanje žena na privatnom, društvenom i političkom planu. Politička scena se kvalitativno i kvantitativno treba ojačati ženama. Vjerujem da će suradnja Foruma žena Splita i Sarajeva doprinijeti ovome te se radujem svemu onome što će donijeti potpisani Memorandum - naglasila je Lovrić.

Zajednički cilj prisnažila je i Sulejmanović.

- Svojim aktivizmom i međusobnim povezivanjem borimo se ne samo za ostvarivanje svoga krajnjeg cilja: postizanja jednakih mogućnosti već i za zaštitu već ostvarenih prava. Identificirale smo zajedničke probleme čije rješenje je suštinski u postizanju rodne ravnopravnosti i insistiranju na rodnoj ravnopravnosti na svakom koraku - zaključila je Sulejmanović.

Uzimajući u obzir političke, društvene i tradicionalne posebnosti, suradnja ovih dvaju Foruma žena dat će novi zamah i svježinu njihovom političkom djelovanju.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare