Foto: Veljko Martinović Splitsko-dalmatinska županija kreće u izmjene Prostornog plana

Splitsko-dalmatinska županija kreće u izmjene Prostornog plana

U tablici koja je pred županijskim vijećnicima su previđeni rokovi za pojedinu fazu

Splitsko-dalmatinska županija kreće u izmjene Prostornog plana. Ako se županijski vijećnici slože, a nema sumnje da hoće jer vladajući imaju dovoljan broj ruku, izmjene i dopune Plana bi svjetlo dana trebale ugledati za 431 dan.

Naime, u tablici su previđeni rokovi za pojedinu fazu, najviše vremena bi bilo potrebno prema projekcijama za izradu strateške studije, 120 dana, dok bi javni uvid trajao 30 dana.

Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, navodi se, donijela je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije 31. ožujka 2016. godine. Županijski zavod je započeo zakonom propisanu proceduru izrade plana, a to je obavijest o početku izrade izmjena i dopuna Plana s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu prijedloga plana, temeljem kojih zahtjeva se započinje s izradom 'Nacrta prijedloga plana'. 

Iz obrazloženja izdvojimo i da navode kako su značajne izmjene Zakona o prostornom uređenju, koji je stupio na snagu u srpnju 2017. godine, zahtijevale i radikalne izmjene već izrađenog nacrta prijedloga Prostornog plana.

Jedan od razloga za odgađanje izrade nacrta prijedloga Plana bila je i najava tematske sjednice Skupštine, kojim je planirana kombi kogeneracijska plinska elektrana Peruča, a koja je neprihvatljiva.

- Odluka o izradi prostornog plana prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine objave (31.3.2016.) ne objavi javna rasprava o prijedlogu prostornog plana (31.3.2018). Razvidno je da se od studenog 2017. pa do isteka roka od dvije godine važenja prethodne odluke (31.3.2018.) nije mogla provesti proceduru javne nabave za odabir ovlaštenika (izrađivača) strateške studije, izrada samog dokumenta i objava javnog uvida i javne rasprave, zbog čega je neophodno donijeti novu odluku i nastaviti postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije - dio je obrazloženja.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare