DALMATINSKA KUŽINA: Gregada ol grdobine
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Gregada ol grdobine

Moge kuhat i od druge bile ribe, ka ča su zubatac, škrpina, komarča, lubin, pavuk, fratar, pic…

Prvo sa grdobine vaja ogulit kožu, a ondac triba izvadit drob, branče, čriva i no sve drugo… Nožon je dobro okinut rep i ne peraje sa svake strane tila. Očišćene kumpire razrižemo na fete debjine po centimetra, a ako su kumpiri veći ondac ćemo fete kumpira pririzat popoli, na slovo D. Grdobinu iskrižamo na manje komade, već naprama ten koliki je bokun ribe, oli višje njih.

U širokon teći na maslinoven uju zažutit ćemo kapulu iskrižanu na polumisece. Dokle proživjava teške trenutke na vrilen uju, kapula se posoli. Kal svehne ter dobije boju starega zlata, ondac ćemo na nje dodat jedan red kumpirih, pa red grdobine, nakon čega ćemo to sve posut na ne baš sitne koskice iskrižanin lukon i usitno iskidanin petrusimulon. A ondac sve jopeta dal capo al fine: red kumpirih, pa red ribe, pa luk i petrusimul… Ubaci se i desetak zrn papra koji je crn! I dodatu dva lista javorova. 

Sve to skupa zalije se maslinovin ujen, bilin vinon i vodon, dakle bilon bevandon: u onolikon miri da se potopi sve ča je u teći. I stavi se na žeštoki oganj kuhat. Ponavjan: na žeštoki oganj! Pokriv vada bude malo odlipjen ol teće, da čagod vode izvitri, a nakon jednu 20 minutih kuhanje pokriv se skroz makne i kuha se daje s otvorenon tećon. Svaku malo vajalo bi teću bokun prodrmat, nikako zlicon mišat, da na podanku ne bidu zagorili kapula i kumpiri.

E, reče se za grubu žensku da je gruba, oli 'lipa', ka grdobina! Hm…! U svaken slučaju, svaka spiza u ku je uplivala oli uplovila – tobože kuštala! – grdobina, puno je, puno lipa spiza…

P. S. Gregada se moge kuhat i od druge bile ribe, ka ča su zubatac, škrpina, komarča, lubin, pavuk, fratar, pic… itakodaje, itakodaje…

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare