DALMATINSKA KUŽINA: Pleće ol vepra ispol peke
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Pleće ol vepra ispol peke

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Pleće ol vepra iliti divjega bahića najprvo vaja razbit marason na dva-tri mista, već naprama ten koliko je pleće (najslaje će bit ol mladega divjega bahićca). Pa ćemo ga ondac dobro posolit sa svih stran, ka i u ne utore ča smo jih učinili marason. A da meso puno ne razbijemo, moremo ga nožon zarizat do kosti.

Lno ol ne oble lašćere za pol peku dobro ćemo pomazat mašćon, ter ćemo na to složit meso. Iskrenut ćemo i manje kumpire u komadu (ne veće kumpire prisić ćemo popoli oli na četiri dila, već naprama ten koliki su), ter ćemo dodat iskrižane fetice ol pančete, kapulu narizanu na nikoliko dilov i kugod grančicu kaduje. Sve ćemo posut i su dvadesetak zrnih papra i zalit su dobrin žmulon bilega vina.

Pa ćemo napunjenu lašćeru metnut na vrile šamotne matune u kominu i poklopit pekon ča smo je dobro raškaldali dokle je gori oganj ol drivja čineć ol sebe žeravu. Zasut ćemo peku žeravon i molat da tuntenja tri kvarta od ure.

Je prošlo toko vrimena, peku ćemo olkrit, meso obrnut na drugu bandu, kumpire i sve no drugo dobro ispromišat, pa ćemo po ten sven razasut opereni kapuc. Neka bude kapuca! Peku ćemo jopeta pokrit i zasut, pa ostavit. Da tuntenja. Pokle je pasalo jošćec kolo dvadesetak minutih, jopeta ćemo je olkrit, sve izburtit i molat da se poklopjeno peče jošćec po ure.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare