DALMATINSKA KUŽINA: Punjene prsi ol telića
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Punjene prsi ol telića

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Za pritpostavit je da čejade ni bogustvoreno da doma samo ol prsijuh telića oldili lebra, pa pupu ol mesa nožon razriže u jedan lipi, dugaški i široki koda šnicel. E, zato ćemo to lipo zamolit bikara, pa će on sve učinit kako spada, po zanatu.

Meso ol telića pinkicu ćemo na tajeru udrit drvenon baturicon, pinkicu, ne puno. Malo ćemo skinut masnoće, malo, ne puno. Da meso bude sočno, da se podmažije u pečanji. Pa ćemo sve to posut sa soljon i papron, a iskrenut ćemo i bokun mlivene kanele. (Ol viška mesa, i ol košća, bome, iskuhat ćemo lipu juhu.)

Ondac ćemo u jednu terinu metnut u posoljenon vodi iskuhani biž i mrkvu iskrižanu na koskice. Ten ćemo dodat pinku soli i papra, pančete, luka, petrusimula i kaduje iskrižane na male komadiće, pa ćemo posut i jošćec kanele, ter dodat pupe ol kruha namočene u mliku i zalit s jednin istučenin jajen. Sadar vaja na maslinoven uju šufigat jednu kapulu iskrižanu na koskice, a prin vengo ča kapula bude gotova, usut ćemo u nje na zlici brašna. Tu šufiganu kapulu i brašno iskrenut ćemo u terinu sa svin onin tantahorijan. Sve ćemo to sadar dobro izburtit perunon, da se sve dobro ispromiša.

Pa ćemo ondac vu smjesu namazat na istučene prsi ol telića, ko likadinu na zid ol dvora. Pokle smo sve dobro inkartali, meso ćemo počet zamotavat, koda činimo makovnjaču. Zamotane prsi ol telića fermat ćemo štikadentiman, oli ćemo jih vezat sa koncen, pa ćemo jih metnut u lašćeru sa raskravjenon mašćon. Neka se to u špaheru peče na jednu 160 stupnjev dobrih uru ipo vrimena, a svako toko otvorit ćemo špaher i zlicon oblivat meso sa mašćon u kon se peče.

Pokle je pasalo jednu po ure olkada smo metnuli meso u špaher, dodat ćemo očišćene i posoljene kumpire: ako je vrime ol mladih kumpirih, metnut ćemo mlade kumpiriće u komadu, a ako ni štajun ol mladih kumpirih ondac ćemo no ča jemamo rasić na četiri dila.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare