Dalmatinski portal koristi 'kolačiće' za što trebamo Vašu privolu. Ako nam želite pomoći u prikupljanju podataka za analitičke odnosno statističke svrhe, molimo Vas prihvaćanje 'kolačića' za analitiku. Naša web stranica koristi i marketinške 'kolačiće' zbog pružanja marketinškog sadržaja za koje od Vas također trebamo privolu. Bit ćemo sretni ako se slažete s tim jer Vam tako možemo ponuditi najbolje korisničko iskustvo.

Saznaj više
Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će realiziran u dvije faze
Promo Piše: Sponzorirani sadržaj

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će realiziran u dvije faze

Na temelju dogovora s dionicima bit će ubrzana realizacija projekta

Objavom otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti nastavljena je realizacija Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) u Općini Lećevica, koji je jedan od temeljnih stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. 

Rezultat je to intenzivnih razgovora s ključnim dionicima projekta te postignutog dogovora o podjeli Projekta na dvije faze realizacije, što je presedan u Hrvatskoj, ali i optimalan način da županija i mještani u čim kraćem roku te uz maksimalno bespovratno sufinanciranje dobiju Centar s najnaprednijom tehnologijom obrade otpada u Hrvatskoj. 

Prva faza realizacije 

Prva faza realizacije izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, za koju je pokrenut postupak javne nabave, uključuje projektiranje cijelog Centra te izgradnju trafostanice koja se spaja na javnu energetsku mrežu, prometnica, obodnog kanala oko odlagališta, upravne zgrade te dijela kazeta odlagališnih ploha. Procijenjena vrijednost javne nabave za ovu fazu realizacije je 146.000.000,00 kuna bez PDV-a, a izračunata je na temelju analize ponuda iz prethodnih postupaka javne nabave i trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala.

Osim toga, posebnim postupcima javne nabave nabavit će se usluge nadzora te građenja pretovarnih stanica u Sinju i Zagvozdu te na Braču, čime će ukupna procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu realizacije Projekta iznositi gotovo 200.000.000,00 kuna.


Uloga pretovarnih stanica u sustavu gospodarenja otpadom

Kako bi se pokrila cijela županija, u sklopu Projekta izgradnje Centra planirana je izgradnja ukupno šest pretovarnih stanica i to u Splitu, Sinju i Zagvozdu te na otocima Hvaru, Braču i Visu. Do sada su ishođene građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica u Zagvozdu i Sinju te na otoku Braču te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pretovarnu stanicu Split, kao i elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stanicu Hvar. 

Otpad dnevno sakupljen u jedinicama lokalne samouprave (JLS) danas se odlaže na odlagališta otpada. Kada Centar za gospodarenje otpadom započne s radom, sva će se odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji sanirati i zatvoriti te će se dnevno sakupljeni otpad morati prevesti u CGO: otpad sakupljen u JLS u blizini CGO-a dovozit će se izravno u CGO putem ovlaštenog sakupljača ili prijevoznika, dok će se otpad iz pretovarnih stanica prevoziti vozilima koja pripadaju Centru za gospodarenje otpadom. U praksi to znači da će specijalna komunalna vozila sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad  dovoziti u najbližu  pretovarnu  stanicu, gdje će biti pretovareni  u vozila velikog kapaciteta  koji će ga morskim i kopnenim putem prevesti u Centar. Miješani komunalni otpad u Centru će se obraditi da postane neutralan za okoliš, a glomazni otpad i biorazgradivi otpad u pretovarnim će se stanicama strojno usitnjavati i zasebno privremeno skladištiti dok se ne sakupi dovoljna količina za prijevoz kamionom u CGO. Glomazni otpad odvozi se na odlaganje, a biorazgradivi otpad odvozi se na kompostiranje. Pretovarnim stanicama će se smanjiti troškovi prijevoza i skladištenja otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. poziva sve gospodarske subjekte koji zadovoljavaju dokumentacijom postavljene kriterije da dostave svoje ponude, a Dokumentaciju o nabavi mogu preuzeti putem sustava EOJN.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna. 


Više informacija o projektu dostupno je na stranici www.rcco.hr

Vaša reakcija na temu