Foto: Udruga Biom CETINSKA KRAJINA: Projekt vrijedan više od milijun eura vratit će Dinaru u život

CETINSKA KRAJINA: Projekt vrijedan više od milijun eura vratit će Dinaru u život

Provedba počinje početkom iduće godine

Dinara se 'vraća u život' kroz projekt zaštite prirode i bioraznolikosti travnjaka, koji je odobren za financiranje iz EU fondova. Agronomi, šumari i biolozi iz nekoliko institucija će kroz projekt vrijedan 1.296.509 eura raditi na njihovom očuvanju, a priliku za uključivanje i rad uz stručni tim dobit će i mladi iz Cetinskog kraja.

Nekadašnji travnjaci s područja Dinare koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke, danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Zbog napuštanja stočarstva i tradicionalnog načina života, travnjaci svakim danom sve više zarastaju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi svoj značaj za prirodu i bioraznolikost.

Ideja za projektom kojim bi se radilo na očuvanju dinarskih travnjaka i poticanju njihovog održivog korištenja nastala je u suradnji udruge Biom i Lokalne akcijske grupe 'Cetinska krajina', a projektnom partnerstvu pridružili su se i Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te Hrvatske šume. Projekt naziva 'Dinara back to LIFE' je uspješno prijavljen na natječaj programa LIFE Europske unije, koji omogućava sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša, prirode i klimatskih aktivnosti, te je u dvije faze evaluacije odabran za sufinanciranje. 'Dinara back to LIFE' počinje u siječnju 2020. godine, s ukupnim budžetom od 1.296.509 eura, od čega EU sufinancira 777.903 eura. Sve aktivnosti za očuvanje će se provoditi na područjima gradova Sinja, Vrlike, Trilja i Knina, te općina Otok, Hrvace, i Kijeva.

- Osnovni cilj projekta je restauracija i održivo korištenje zaraslih travnjaka dinarskog područja, koje će se provoditi direktnim mjerama očuvanja kao što su ručno uklanjanje zarasle vegetacije i provođenje ispaše na travnjacima, ali i izradom smjernica za održivim upravljanjem travnjacima, u čijoj izradi će sudjelovati nacionalne i međunarodne institucije i suradnici. Obnovom dinarskih travnjaka čuvamo sve dobrobiti koje priroda pruža ljudima, a ujedno čuvamo i bioraznolikost dinarskog područja, koje je kao dio ekološke mreže Natura 2000 značajno ne samo u nacionalnom, nego i u europskom kontekstu - poručuju iz udruge Biom.

Poseban naglasak u zaštiti prirode ima uključenost lokalne zajednice i održivo korištenje resursa koju očuvana priroda donosi za sve nas. Dio zaraslih travnjaka vratit će se u povoljno stanje, obnovit će se dio nekadašnjih suhozida i bunara, a stočarima s projektnog područja otvorit će se mogućnost za najam stada kupljenog kroz projekt za ispašu, kao i izrada poslovnih planova za one koji svoj posao žele temeljiti na konceptu održivosti. Projektom će započeti malen ali bitan korak u poticanju održivog korištenja prirode i njegovanju dobrobiti koju Dinara ima za sve.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(49524, "");
Pregledaj komentare