ODLAGANJE OTPADA Konjima se odvozilo smeće na Gripe

ODLAGANJE OTPADA Konjima se odvozilo smeće na Gripe

Napravljen je promotivni video 'Karepovac - prošlost, sanacija, budućnost'

Projekt 'Otpad nije smeće!' predstavlja prvu cjelovitu i promišljenu izobrazno-edukativnu kampanju o sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Splita koja uključuje sve građane grada Splita (opću populaciju) na način koji formom i sadržajem prati njihove specifične potrebe. Cilj projekta je kroz različite komunikacijske platforme i alate - od klasičnih letaka i brošura, različitih vrsta plakata, preko javnih tribina i događanja, igrokaza, edukacija, radionica, radio i TV emisija, radio spotova, pa sve do aplikacija, mrežnih stranica, bannera na internet portalima i multimedije (animiranog filma i videa, audio knjige), stvoriti specifičan komunikacijsko-edukacijski ekosustav koji će omogućiti značajan iskorak u educiranosti ciljnih skupina o održivom gospodarenju otpadom.

Poseban naglasak stavlja se na edukaciju predškolske i školske djece koji predstavljaju građane budućnosti, a koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim ukućanima. 

U sklopu projekta napravljen je video naziva 'Karepovac - prošlost, sanacija, budućnost'. Pogledajte ga...


Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(58544, "");
Pregledaj komentare