Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš pri rekonstrukciji postrojenja TLM-a

Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš pri rekonstrukciji postrojenja TLM-a

Vodila ga je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije

U Centru za poduzetništvo i nove tehnologije 'Trokut' u Šibeniku, u postupku procjene utjecaja na okoliš održano je danas javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš 'Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija'.

Tvrtka Impol – TLM d.o.o. je pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, pokrenula postupak ishođenja Studije o utjecaju na okoliš, koja se odnosi na rekonstrukciju postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova koja bi se trebala sastojati od četiri nove linije za taljenje i lijevanje s pratećim objektima unutar postojećeg pogona.

Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Stoga se, postupak procjene provodi već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

U sklopu navedenog postupka Studije o utjecaju na okoliš, temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije povjereno je provođenje javne rasprave, a koja se provodi od 9. studenog do 8. prosinca 2020. godine. U sklopu javne rasprave omogućen je javni uvid u Studiju u prostorijama Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik, svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme uz pridržavanje svih propisanih mjera vezanih za prevenciju širenja virusa SAR -Cov-2.

Uvid se može izvršiti i na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije, Grada Šibenika i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja do kraja javne rasprave.

Javno izlaganje vodila je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, a izlaganju su prisustvovali predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Impol – TLM d.o.o., te predstavnik izrađivača Studije iz tvrtke 'Mundo melius' d.o.o.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestu javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, Šibenik ili na e-mail adresu: okolis.komunalno@skz.hr .

Sve primjedbe s javne rasprave dostavit će se povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije o utjecaju na okoliš 'Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija'.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(80569, "");
Pregledaj komentare