PAMETNO, MOŽEMO! I NOVA LJEVICA: Uvest ćemo prikupljanje otpada od vrata do vrata

PAMETNO, MOŽEMO! I NOVA LJEVICA: Uvest ćemo prikupljanje otpada od vrata do vrata

Tako će, poručuju, Split osloboditi ilegalnih odlagališta i gomile kontejnera na ulicama

Gospodarenje otpadom je jedna od najakutnijih ekoloških tema ne samo za Split i Hrvatsku, već globalno. To je sveobuhvatan problem čije se rješavanje proteže od pojedinca, kućanstva preko kvarta, grada, županije, države i šire. 

- Svaki od tih aktera ima svoju ulogu, svoju nadležnost, svoju mogućnost i obvezu da u tom procesu doprinosi. Osim činjenice da nema tog gospodarenja otpadom koje nas može spasiti, ukoliko ne prestanemo proizvoditi nepotreban otpad, moramo hitno povući poteze kojima ćemo uhvatiti korak s gospodarenjem otpadom kakvo je propisano unutar EU, i na koje smo se obvezali. Karepovac je djelomično saniran, no daleko od završenog posla. Kontejnersko prikupljanje otpada može se zamijeniti prikupljanjem otpada na kućnom pragu, a naplata usluge odvoza prema realnim naporima koje kućanstvo ulaže u odvajanje i redukciju otpada. Na koncu moramo se uhvatiti u koštac s divljim odlagalištima, ukloniti postojeća i spriječiti nastanak novih. To su stvari koje se mogu napraviti u jednom mandatu kao i postaviti temelje za daljnja poboljšanja imajući pred sobom zero waste ideju – rekla je Tamara Visković, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika.

Jakov Prkić, njihov kandidat za gradonačelnika Splita kaže kako nas je gospodarenje otpadom ili bolje rečeno desetljeće negospodarenja otpadom dovelo u situaciju da je otpad gorući problem grada koji smo trebali riješiti još jučer. 

- U iščekivanju da netko drugi riješi naše probleme nekontrolirano smo punili Karepovac koji je narastao u brdo visoko 115 metara. Preostala sanitarna ploha na Karepovcu ubrzano se puni i teško će potrajati idućih 4-5 godina, za koliko je projektirana. Zato će uvođenje učinkovitog sustava gospodarenja i povećanje količine odvojenog otpada, koji je 5.8% za 2020. godinu, biti naš prioritet. Ubrzat ćemo izgradnju reciklažnih dvorišta, napraviti ih barem šest na svim područjima grada, izgraditi kompostanu i uvesti naplatu po količini odloženog miješanog otpada. Organizirat ćemo broj odvoza i vrste spremnika prema stvarnim potrebama na pojedinim lokacijama, a krajnji cilj nam je uvođenje prikupljanja otpada od vrata do vrata. Već podjelom vrećica za biootpad, uz edukaciju građana kako ga odlagati na pravilan način moguće je smanjiti količinu odloženog na Karepovac za 20-30% i to će nam biti jedan od prvih koraka – istaknuo je Jakov Prkić, kandidat za gradonačelnika koalicije Možemo!, Pametno i Nova ljevica.

Kristina Vidan, kandidatkinja za njegovu zamjenicu, kazala je kako je Varoš kotar u koji se zbog tradicijske gradnje i uskih uličica nikako ne uklapaju kontejneri i spremnici, a upravo u njemu vrlo često na lokacijama zelenih otoka i spremnika nastaju nelegalna odlagališta svega i svačega. 

- Ovaj kotar je zato idealan za prikupljanje od vrata do vrata. Raspored i način prikupljanja treba napraviti u dogovoru sa stanovnicima kotara, a polupodzemni kontejneri na obodima naselja uz videonadzor omogućili bi potpunu kontrolu odlaganja otpada i naplatu prema stvarnim količinama miješanog otpada. Umjesto spremnika otpada na uličice bismo postavili pitare sa zelenilom i tako dodatno oplemenili prostor Varoša, jednog od najstarijih splitskih kotareva - zaključila je ona.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(96944, "");
Pregledaj komentare
29