Foto: Joško Šupić MINISTAR U SUKOBU INTERESA? Butković prijavljen Povjerenstvu zbog ukidanja Agencije za obalni linijski promet

MINISTAR U SUKOBU INTERESA? Butković prijavljen Povjerenstvu zbog ukidanja Agencije za obalni linijski promet

Može li ministar Oleg Butković kao predsjednik Skupštine Jadrolinije izbjeći sukob interesa kada dodjeljuje koncesije na obalnim linijama?

Vijeće Otočnog sabora, udruge za razvitak hrvatskih otoka, prijavilo je ministra mora Olega Butkovića Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, i to zbog ukidanja Agencije za obalni linijski promet. 

Sabor smatra da Agencija mora ostati samostalna jer bi se ukidanjem njezine ovlasti prebacile na Ministarstvo pomorstva. U tom slučaju došlo bi do sukoba interesa oko dodjele koncesija na obalnim linijama za državnog brodara Jadroliniju. Ministar Butković je, naime, predsjednik Skupštine Jadrolinije, kako onda očekivati nepristranost prilikom raspisivanja natječaja i odabira brodara?

Agencija, smatraju u Otočnom saboru, mora ostati samostalna jer je takva i prepoznata od strane EU komisije. Vijeće Sabora traži od Povjerenstva da donese odluku da li gašenjem Agencije i prebacivanjem njenih ovlasti Ministarstvo mora dolazi u sukob interesa kao vlasnik državne brodarske kompanije Jadrolinije. 

'Prijava je ušla u postupak. Podršku su nam dali svi mali brodari. I oni smatraju da su u nepovoljnom položaju. Europska komisija traži da Agencija bude samostalna. Mislimo da bi trebala zadržati svoj status. Ako se Agencija ugasi i potpadne pod Ministarstvo, ministar je u sukobu interesa jer ne može istovremeno kontrolirati i davati koncesije i biti u Skupštini Jadrolinije, dakle, državnog brodara koji sudjeluje na natječajima za linije', kazao nam je Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa potvrdilo nam je da su zaprimili prijavu protiv ministra Butkovića i da je predmet otvoren pod brojem P-298/18. 

Navode da prijavitelj smatra da bi u slučaju ukidanja Agencije i prenošenja njenih ovlasti na ministarstvo, došlo do sukoba interesa s obzirom da bi Jadrolinija kao društvo u vlasništvu RH bila u povoljnijem položaju od ostalih brodara. U prijavi se ukazuje i na nadolazeće međunarodne natječaje te se izražava zabrinutost za regularno provođenje istih s obzirom na povoljniji položaj Jadrolinije.

'Nakon što Povjerenstvo prikupi sve potrebne podatke i dokumentaciju, predmet će biti uvršten na dnevni red jedno od sjednica Povjerenstva na kojoj će se donijeti odluka o pokretanju ili nepokretanju postupka protiv dužnosnika Olega Butkovića' izvijestilo je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(37920, "");
Pregledaj komentare