TURIZAM NA HVARU: 'Prošlu godinu smatramo početkom stvaranja novog brenda Hvara i vraćanja starog sjaja na turističkoj karti svijeta'

TURIZAM NA HVARU: 'Prošlu godinu smatramo početkom stvaranja novog brenda Hvara i vraćanja starog sjaja na turističkoj karti svijeta'

TZ Hvara i UHPA surađuju osam godina

Osam godina zaredom, UHPA kroz projekt domaće destinacije godine uspješno doprinosi boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacija kroz jačanje turističkog sektora, a prošle godine je grad Hvar odabrala za domaću destinaciju 2018./2019. godine. Predsjednik UHPA-e Tomislav Fain osvrnuo se na suradnju između turističkih agencija - destinacijskih menadžment kompanija (DMK) i Grada Hvara kojoj je cilj orijentacija na razvoj specifičnih turističkih programa i rast turističkog prometa u pred i post sezoni i ciljanoj, odnosno fokusiranoj promociji na pojedine turističke niše.

- Od potpisivanja ugovora o suradnji s TZ grada Hvara izvršili smo online promociju destinacije posredstvom naših komunikacijskih kanala, promovirali smo našu domaću destinaciju godine na Danima UHPA-e koji su se nedavno održali u Vinkovcima te smo destinaciju promovirali i isticali u UHPA-inim promotivnim tiskanim materijalima kao što su UHPA Directory i UHPA Stručna revija. Treba naglasiti kako smo stvorili platformu za uspješnu suradnju članova UHPA-e kao destinacijskih menadžment kompanija (DMK) i destinacije iz čega proizlazi razvoj specifičnih programa kao i rast turističkog prometa - kazao je Tomislav Fain.

S ciljem daljnjeg povezivanja u ponedjeljak je u Hvaru održan i sastanak članova Upravnog odbora UHPA-e s predstavnicima lokalnih turističkih agencija i ostalih dionika. Planiran je i zajednički obilazak najsunčanijeg otoka, a u popodnevnim satima i sjednica Upravnog odbora. 

Hvar je u prošloj godini, u kojoj je proslavljeno 150 godina organiziranog turizma, ostvario 206 tisuća dolazaka i 750 tisuća noćenja, što u postocima iznosi povećanje od 4% u dolascima i 2% u ukupnom broju noćenja. 

- Ako gledamo s pozicije daljnjeg razvoja hvarskog turizma, onda prošlu 2018. smatramo početkom stvaranja novog brenda Hvara i vraćanja starog sjaja na turističkoj karti svijeta - rekao je Petar Razović, direktor Turističke zajednice grada Hvara.

Uz povećanje broja dolazaka i noćenja, grad Hvar želi učiniti dodatni iskorak i razvijati se u smjeru obogaćivanja i proširenja postojeće turističke ponude novim, atraktivnim turističkim proizvodima i sadržajima s ciljem podizanja konkurentnosti i pozicioniranja Hvara kao cjelogodišnje turističke destinacije. 

- Hvar snažno korača stazom prema sjajnoj turističkoj budućnosti. Predviđamo da ćemo narednu veliku obljetnicu organiziranoga turizma dočekati s više od 250 tisuća dolazaka te ostvarenih milijun noćenja. Da bi se predviđanja mogla ostvariti, grad Hvar usvojio je Razvojnu strategiju turizma grada Hvara, dok je Turistička zajednica grada Hvara započela provoditi određene projekte razvoja održivog, odgovornijeg i kvalitetnijeg turizma, u koje smo uključili privatne iznajmljivače, agencije, hotelijere, ugostitelje, djelatnika u području trgovine i wellnessa - zaključio je Petar Razović.

Tomislav Fain na kraju je zaključio kako vjeruje da će se suradnjom pridonijeti još boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacije te tako stvoriti  uspješnu suradnju članova UHPA-e kao destinacijskih menadžment kompanija (DMK) i grada Hvara. 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14