'Ministarstvo graditeljstva prošle Vlade nije razmišljalo kuda će Makarani s otpadom'

'Ministarstvo graditeljstva prošle Vlade nije razmišljalo kuda će Makarani s otpadom'

U Makarskoj se u zadnjih godinu dana intenzivno radi na uspostavljanju infrastrukture za primarnu selekciju i edukaciji građana

Problem makarskog otpada postoji već godinama. Kada je izdana zabrana korištenja odlagališta, tadašnje Ministarstvo graditeljstva nije razmišljalo kuda će Makarani dalje s otpadom. Zahvaljujući političkoj volji i odlučnosti ove Vlade i gradskih vlasti u Makarskoj u zadnjih godinu dana se intenzivno radi na uspostavljanju infrastrukture za primarnu selekciju i edukaciji građana te se na taj način bitno utječe na smanjenje količina otpada koje završavaju na odlagalištu - rekao je pomoćnik ministra zaštite okoliša za inspekcijske poslove, Tonči Restović, sudjelujući na javnoj tribini 'Izazovi i mogućnosti novog sustava gospodarenja otpadom' koja se danas održala u Makarskoj. 

Pomoćnik ministra zaštite okoliša za inspekcijske poslove, Tonči Restović, te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudionicima su predstavili dosadašnje rezultate i aktivnosti na uvođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s posebnim osvrtom na Grad Makarsku.  

Cilj javne tribine bio je predstavljanje dosadašnjih rezultata u uvođenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Makarskoj, informiranje građana i dionika o mogućnostima i problemima u daljnjoj primjeni sustava gospodarenja otpadom te uspostavljanje suradnje svih građana i dionika kako bi se postigli što bolji rezultati u održivom gospodarenju otpadom. 

U zadnje dvije godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekte u području gospodarenja otpadom u Makarskoj vrijedne 3,4 milijuna kuna, od čega je Fond osigurao 1,5 milijun kuna. Riječ je o projektima nabave komunalne opreme i izgradnje reciklažnog dvorišta. 

Grad Makarska i Makarski komunalac od listopada 2014. provode edukativnu kampanju 'Skupi, složi savjesno odloži' u svrhu informiranja, educiranja i podizanja svijesti javnosti o važnosti gospodarenja otpadom. 

Uz kampanju radi se i na proširenju komunalne infrastrukture. Do sada je formirano 13 zelenih otoka s 52 polupodzemna kontejnera, a uskoro se postavljaju još tri zelena otoka s 13 novih spremnika. Na web stranici kampanje postavljen je 'Katastar zelenih otoka' kako bi se građanima olakšao pronalazak najbližeg zelenog otoka.

U procesu je prikupljanje dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, a umjesto njega sada je uspostavljeno privremeno reciklažno dvorište na kojem je omogućeno odvojeno prikupljanje sedam različitih komponenti otpada. Osigurana su dva telefonska broja preko kojih građani mogu naručiti odvoz većih količina odvojeno prikupljenog otpada. Također osiguran je odvoz prikupljenog ee-otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine definirani su ciljevi, obaveze svih dionika sustava i rokovi. Hrvatska do kraja 2018. godine mora uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom što znači uvođenje razvrstavanja otpada, sanaciju odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u RH. Cilj je osigurati minimalno 50 posto odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(2625, "");
Pregledaj komentare