Bojan Ivošević: Treba osloboditi Hrvojevu i pješački koridor iznad usjeka pruge
Ključna pitanja za Split Piše: Dalmatinski portal

Bojan Ivošević: Treba osloboditi Hrvojevu i pješački koridor iznad usjeka pruge

Prvi korak je uvođenje reda u postojeće stanje na prostoru Pazara

Da je stanje na Pazaru loše slažu se svi građani Splita i tome možemo zahvaliti dosadašnjim vlastima koje nisu niti pokušale uvesti reda na području tog vrijednog gradskog resursa. Prvi korak je uvođenje reda u postojeće stanje na prostoru Pazara. Parkovi i nasadi preuzimaju Pazar, koncesionara više nema, te više nema nikakvih prepreka za osloboditi Hrvojevu, očistiti Pazar i ozeleniti ga. Paralelno potrebno je izraditi konzervatorski elaborat obnove i uređenja Pazara s obzirom na to da je u pitanju dio zone A - najstrože konzervatorske zaštite upisane u registar svjetske kulturne baštine UNESCO-a - rekao nam je Bojan Ivoševićgradonačelnički kandidat nezavisne liste 'Kandidati bez kompromisa'.

- Budućnost uređenja Pazara potrebno je odrediti kroz urbanističko-arhitektonski natječaj u suradnji sa strukom (DAS), korisnika i zainteresirane javnosti. Na taj način doći ćemo do najboljeg rješenja za buduće uređenje Pazara. Osim oslobođenja Hrvojeve, potrebno je osloboditi pješački koridor iznad usjeka pruge kojeg su potpuno pojeli kiosci, a konačno rješenje problema kioska trebalo bi riješiti kroz projekt uređenja Istočne obale. Na području tržnice više ne bi trebalo biti prostora za diskoteke i kockarnice, već bi namjena pothodnika trebala biti uslužno-trgovačka čime bi se stvorio prostor za premještaj djela korisnika kioska. Posebnu pozornost treba obratiti na ekološki uzgoj lokalnih OPG-ova tako da im se reorganizacijom Pazara osigura adekvatan prostor - smatra Ivošević.

Za kraj je poručio:

- Pazar više neće biti sramota našeg grada, već prepoznatljivo mjesto u skladu s mediteranskim duhom i tradicijom Splita.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(92499, "");
Pregledaj komentare