NA MARJANU: Didaktičke skulpture Efre Avile propadaju, opasne su za djecu i moraju se ukloniti

NA MARJANU: Didaktičke skulpture Efre Avile propadaju, opasne su za djecu i moraju se ukloniti

Umjetnik poziva sve da daju svoj prijedlog gdje bi se mogle smjestiti kako bi služile svrsi za koju su izrađene

Bolivijac koji godinama živi u Splitu Efra Avila je prije šest godina na Marjanu napravio goleme drvene interaktivne skulpture. Očekivao jeda će se Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan brinuti o njima, održavati ih i koristiti ih u svrhu promocije budući da su jedinstvene na svijetu. Međutim, o skulpturama se nije brinulo, poprilično su propale i sada predstavljaju opasnost za posjetitelje, a ponajviše za najmlađe. Umjetnik je jednu od njih uspio obnoviti uz pomoć volontera, ali druge dvije nije uspio. Zatražio je pomoć Javne ustanove, ali kaže da su mu odgovorili da nemaju ni raspoloživih trupaca za obnovu ni ljudi koji bi radili. 

Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove, kaže da je izvršio reviziju ugovora s Efrom Avilom i utvrdio kako se njime ne reguliraju bitni odnosi, nego se navode skulpture i namjena te da ugovor nije ograničen sadržajem, vremenski ni prostorno. Također, utvrdio je i da Avila nije ishodio potrebna dopuštenja Konzervatorskog odjela, odnosno da nema zakonom propisane suglasnosti.

- Skulpture koje čine predmet ugovora, sklapaju se mehaničkim putem (u pitanju su lanci, vijci i drugi materijali, razni premazi na bazi katrana i sl.) za koje smatram kako je potrebno da imaju ateste i tehnička dopuštenja. Također, smatram da je prije puštanja u pogon skulptura, da se tako izrazim, trebalo izvršiti tehnički pregled, ili je bilo potrebno ispisati završno izvješće prije stavljanja u uporabu. Dokumente o navedenom tehničkom pregledu, također nisam zatekao preuzevši upravljanje ovom Javnom ustanovom. Napomenuo bih da s aspekta zaštite na radu, rad na visini višoj od 1 metra smatra se radom na visini te radnici moraju imati sva pripadajuća zaštitna sredstva. U ovome slučaju radi se o visini višoj od metra na koju se penju djeca između lanaca i napuknutih debala. Smatram kako je suvišno objašnjavati kako se radi o velikoj opasnosti za najmlađe. Pri postavljanju skulptura nisu poštivane pravne norme ni uzance struke, a djeca su dovedena u neposrednu opasnost - kaže Grubšić i napominje kako smatra da je ugovor s Avilom štetan za Javnu ustanovu.

Ipak, dodaje, ne želi umjetniku 'zatvoriti vrata', obavijestio ga je o tome da skulpture u stanju u kakvom su sada ne mogu ostati na Marjanu. Dao mu je, kaže, primjereni rok da ih ukloni, a ako to ne učini Avila, učinit će Javna ustanova. Avila, pak, ne bi htio da skulpture budu uništene, kako zbog činjenice da su jedinstvene na svijetu, tako i zbog toga što su brojni vrijedni volonteri uložili svoj trud u njihovu izradu. Zato poziva sve ljude da daju svoj prijedlog gdje bi se skulpture mogle premjestiti da služe svrsi za koju su i napravljene.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14