Grubšić: Možemo li se konačno svi uhvatiti za isti štap i spasiti Marjan?

Grubšić: Možemo li se konačno svi uhvatiti za isti štap i spasiti Marjan?

Voljeli bismo da smo mogli 'opstruirati' ovakvu sanaciju, ali to nismo učinili jer smo gradska Ustanova i podvrgli smo se pravilima izvanredne situacije

Čelnik gradske Javne ustanove Park šuma Marjan, Damir Grubšić na službenoj Facebook stranici priopćenjem se osvrnuo na stanje 'pluća grada' i rada ustanove. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Iako smo već navikli da iniciranje propitivanja rada Javne ustanove Park-šuma Marjan, pogotovo u tisku, počne čim JUPŠM mjerodavnim institucijama dostavi pisana zapažanja o aktualnim devastacijama Marjana, na vješto sročene manipulacije koje imaju za cilj umanjiti KREDIBILITET JUPŠM u predočavanju PRAVE ISTINE o stanju marjanske šume, dužni smo stoput ponovljene činjenice javnosti objasniti ili ponoviti i stoprvi put:

Javna Ustanova Park-šuma Marjan je osnovana tek 2005. godine u svrhu 'ZAŠTITE, ODRŽAVANJA I PROMICANJA Park-šume Marjan, kao i ostalih zaštićenih dijelova prirode na području Grada Splita'.

JUPŠM ne gospodari Park šumom Marjan

JUPŠM nije i NE GOSPODARI Park-šumom Marjan, ne izvodi šumarske aktivnosti GOSPODARENJA, a od 2015. do 2018. izvodila je radove samo u skladu sa šumarskom licencom koju posjeduje, no u općem ponašanju i održavanju se drži uputa Programa gospodarenja.

Od Osnivača, Grada Splita, JUPŠM je, samo tokom ove godine, nekoliko puta zatražila dopunu Akta o osnivanju ili Ovlaštenje kako bi preuzela obveze GOSPODARSKOG održavanja.

Do 31.12.2018. JUPŠM je s 'Hrvatskim šumama' imala UGOVOR O PROVEDBI PROGRAMA GOSPODARENJA ZA ŠUME S POSEBNOM NAMJENOM - PARK ŠUMI MARJAN, sklopljen 2015. godine, a onda se zahuktala situacija oko prenamnažanja potkornjaka i proglašenje izvanredne situacije.

Dakako, postoje razlike u aktivnostima GOSPODARENJA (uzgoj, zaštita i korištenje šuma i šumskih zemljišta ...) i ODRŽAVANJA (košnja trave, uklanjanje suhih grana, popravljanje klupa, kanti, čišćenje prometnica, ...), baš kao i razlike u aktivnostima kod ZAŠTITNIH, GOSPODARSKIH (namijenjenih ekonomskoj eksploataciji) ili ŠUMA S POSEBNOM NAMJENOM.

2014. godine je tadašnji ravnatelj JUPŠM, u pokušaju razrješavanja zakonske regulative održavanja šume, što još od 1964. nitko nije rješavao, pokrenuo razgovore s nadležnim Ministarstvom i Šumarskom inspekcijom. Inspekcija je nedugo nakon toga došla u nadzor, uočila nedostatke u popratnicama i doznakama, odredila prekršajne prijave, stavila zabranu na daljnje šumarske radove i postavila uvjete nastavka rada. Nakon plaćenih prekršajnih globi i ispunjenja svih danih uvjeta, zabrane su skinute, a JUPŠM u veljači 2015. ostvarila licencu za izvođenje šumarskih radova do cca 8.000 m3, sječu bez doznake i popratnice, za što su joj trebale Hrvatske šume. Istovremeno su sve kaznene prijave odbačene.

Početkom 2015. sukladno naputku Ministarstva poljoprivrede je sklopljen UGOVOR O PROVEDBI PROGRAMA GOSPODARENJA s Hrvatskim šumama zbog radova koji traže doznake i izdavanje popratnice, a koji je istekao 31.12.2018.

Tijekom 2018. godine, u očekivanju isteka Ugovora s HŠ i u pripremi za preuzimanje ovlasti GOSPODARENJA, DOLICENCIRANJEM vlastitog šumara za doznaku stabala JUPŠM se PRIPREMILA za preuzimanje djelatnosti iz oblasti gospodarenja.

U veljači 2019. na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede zaključeno je da je JUPŠM spremna za preuzimanje gospodarenja, no za to je potrebna izmjena Odluke o osnivanju i ovlaštenje šumoposjednika, što može učiniti samo Osnivač, odnosno šumoposjednik - Grad Split.

Iako se u čekanju ne rade nikakve aktivnosti iz područja GOSPODARENJA, aktualnim natječajem za šumarskog suradnika JUPŠM čini i korak više u PRIPREMI preuzimanja djelatnosti. Do tada JUPŠM izvodi samo šumarske radove ODRŽAVANJA, sukladno šumarskoj licenci i osnivačkom aktu.

Za poslove iz oblasti GOSPODARENJA (doznake, sječe, ...) JUPŠM također ima licencu, ali ih ne smije i ne provodi do dobivanja ovlasti šumoposjednika, Grada Splita.

Prenamnažanje potkornjaka

Svi šumarski stručnjaci su u medijima i na Gradskom vijeću višekratno ponovili da pojava prenamnažanja potkornjaka NEMA UZROČNE VEZE ni u održavanju ni u starosti šume, te da je JUPŠM pravovremeno pozvala i angažirala najmjerodavnije osobe u Hrvatskoj za analizu i pripremu plana suzbijanja najezde. Sve je to potkrijepljeno brojnim mjerenjima, analizama, fotografijama, ...

JUPŠM je napravila sve korake za provedbu elaborata STRUČNOG djelovanja u suzbijanju potkornjaka, koji je prvotno odobren a zatim odlukom Gradonačelnika po najvećem pritisku Facebook stranice i tiskovnih natpisa obustavljen, proglašena izvanredna situacija te pokrenuta aktualna sanacija. Za sanaciju je odgovoran Krizni stožer CZ Grada Splita na čelu s koordinatorom gospodinom Nenadom Ružićem.

Kaznene prijave ima pravo podnijeti svaki građanin RH, a nadležne institucije će utvrditi osnovanost. JUPŠM se ne boji nikakvih prijava, ne sumnjamo da će bilo koja domaća, pa čak i međunarodna neovisna istraga potvrditi ispravnost djelovanja JUPŠM u datoj situaciji, no postavlja se pitanje kriju li se "pilom naopako" i hoće li odgovarati oni koji su poticali uvođenje izvanredne situacije s ovakvim rezultatima, sjedili u stožerima, objavljivali javne potpore, ... Nije siječanj 2019. bio tako davno a internet pamti.

JUPŠM u izvanrednoj situaciji

JUPŠM je odlukom CZ Grada Splita mobilizirana u izvanrednoj situaciji, što znači da je sve svoje resurse stavila na raspolaganje CZ sukladno pravilima izvanredne situacije jer i izvanredne situacije imaju pravila. I u izvanrednoj situaciji se zna što se može narediti, tko što smije raditi, koja prava radnika ne prestaju, tko snosi koji trošak.

Voljeli bismo da smo mogli 'opstruirati' ovakvu sanaciju, ali to nismo učinili jer smo gradska Ustanova i podvrgli smo se pravilima izvanredne situacije. Svaki nalog Koordinatora, gdina Nenada Ružića, smo ispoštovali u domenama koje smo mogli. Nismo mogli vršiti ono za što nemamo dozvolu, nismo mogli povući ljude s rampi bez dozvole Osnivača, prekovremene sate angažiranih smo doveli do zakonskog maksimuma, nismo mogli dovoditi ljude s bolovanja ali smo im poslali kontrole u kuće radi utvrđivanja istinitosti, ...

Koordinator stožera CZ Grada Splita, gdin. Ružić, je za odnose s javnošću u "izvanrednoj situaciji" ovlastio samo sebe, pa JUPŠM ne smije davati javne izjave i ne sudjeluje u javnim raspravama o istoj. Tome su svjedok brojni novinari čije smo pozive za komentare sanacije odbili i uputili na Koordinatora, ali i stručnjaci koji su nam dolazili i pitali zašto ne reagiramo javno. Nakon objašnjenja naše situacije medijski su istupali samostalno.

Izjave koordinatora o našoj "opstrukciji" su samo dim koji odvlači pozornost s činjenica o sanaciji, jer u cijeloj izvanrednoj situaciji nismo zaboravili aktivnosti JUPŠM naložene osnivačkim aktom te obveze po Zakonu o zaštiti prirode. izvanredna situacija će proći, odgovornost ostati.

Konstantno smo izvještavali i izvještavamo mjerodavne (Ministarstva, Županiju, ...) te Osnivača o stanju na Marjanu. Većina brojčanih podataka koji pokazuju današnju situaciju na Marjanu, zapravo potiču iz stalne aktivnosti i izvješća uposlenika JUPŠM, dostavljenih isključivo nadležnima. To nisu naša službena priopćenja a medijske objave su očito rezultat istraživačkog novinarstva. Na nekima se čak vide pečati pisarnica jer se u konačnici ipak radi o javnim dokumentima i javnost ima pravo znati.

Simptomatično je pak da su u istraživanju navedenih podataka elektronski mediji i portali znatno brži od tiskovnih medija, koje i u tim trenucima najviše zanima kako diskreditirati JUPŠM.

Nažalost, unatoč svim izvješćima da je JUPŠM i prije izvanredne situacije ozbiljno shvatila situaciju, reagirala, dovela stručnjake, predočila stručne elaborate i rješenja a već mjesecima dnevno bilježi te upozorava Osnivača i Ministarstva, i na društvenim mrežama pojedinci svako malo podgrijavaju tezu o neaktivnosti ili suvišnosti Ustanove. Stječe se dojam da postoje i osobe kojima ispravno ponašanje i reakcije JUPŠM a ni zaštita Marjana nikako nisu u interesu, skoro pa suprotno.

Za isti štap

Treba li stalno diskreditirati JUPŠM temeljem čijih se egzaktnh podataka i dokumentacije te stalnih službenih poziva nadležnima vidi stvarna slika stanja i pokreće pitanje odgovornosti? Je li to odvlačenje pažnje u kritičnim trenucima?

Gdje je nestalo Povjerenstvo za Marjan? Gdje su nestali svi oni obećani termini sastanaka i javna izvješća o istima? Koje su konkretne aktivnosti poduzete u stalnom apelu da se uključi šumarske stručnjake? Gdje je i u kojoj fazi Plan pošumljavanja i tko o tome odlučuje? Zašto su Feromonske klopke, koje su u jednom trenutku prizivane kao najučinkovitiji spas, neispravno postavljene?
Koji je plan ukoliko monitoring pokaže negativne rezultate?
Tko i s kime sklapa Ugovore o sudbini Marjana izvan okvira izvanredne situacije?

Umjesto svih tih pitanja glavno je pitanje postalo 'ima li JUPŠM dvije pile i obavlja li gospodarske radove'?
Selo gori a baba se češlja.

Mi smo spriječeni govoriti o aktualnoj sanaciji, naša su izvješća tamo gdje trebaju biti, no zahvaljujemo onim novinarkama i novinarima koji se već mjesecima bave pravim pitanjima, učincima sanacije, posebno Društvu Marjan te njihovim aktivnostima i propitivanjima svojih početnih odluka, propitivanjima rada tijela u kojima nisu željeli biti samo ukras.

Možemo li se konačno svi uhvatiti za isti štap i spasiti Marjan?

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(51504, "");
Pregledaj komentare