Inspekcija naložila Županiji rušenje objekta na Benama

Inspekcija naložila Županiji rušenje objekta na Benama

Radi se o nadstrešnici i zatvorenoj terasi restorana Kerumovog nećaka

Građevinska inspekcija naložila je splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu kao davatelju koncesije da u roku od osam dana od zaprimanja rješenja donesenog 10. lipnja ove godine, ukloni 'bespravno izgrađeni dio poslovne građevine (restoran) nepravilnog tlocrtnog oblika' u uvali Bene, odnosno nadstrešnicu i zatvorenu terasu restorana čiji je koncesionar nećak Željka Keruma i sin predsjednika Županijske skupštine, piše Index. Bene su u park-šumi Marjan, kako precizira inspekcija, 'na posebno zaštićenom području - pomorskom dobru i kulturnom dobru (kulturni krajolik poluotoka Marjan)'. Prema prijavi društva Marjan, dogradnja zauzima 170 četvornih metara, a čitav se objekt prostire na 349 kvadrata.

Inspekcija i upozorava Splitsko-dalmatinsku županiju, zastupanu po županu Blaženku Bobanu, da će se ne izvrši li naloženo, dogradnja ukloniti 'putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika', zatim da će se 'bez donošenja dopunskog, odnosno posebnog rješenja, ukloniti i dijelovi građevine koji su izgrađeni nakon donošenja ovog rješenja, kao i preostali dijelovi građevine koji ne ispunjavaju temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ili bi mogli biti opasni za život ljudi, za druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu', piše u rješenju.

Županija ništa od navedenog nije izvršila, nego je iskoristila preostali pravni mehanizam i pokrenula upravni spor. Koncesiju na Benama ima tvrtka National čiji je direktor Igor Sapunar, nećak Željka Keruma i sin Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine. Prema raspoloživim informacijama, on nije dogradio objekt, a građevinska inspekcija utvrdila je da je 'bespravna rekonstrukcija postojeće poslovne građevine' izvršena nakon 1987. godine, piše Index.

Županija se prema ovom rješenju ponijela suzdržano. Na pitanje Indexa o njegovoj sudbini, iz Županije su odgovorili kako se 'rješenje o rušenju sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji može izdati samo investitoru, a što u ovom slučaju Splitsko-dalmatinska županija nije' pa su podnijeli tužbu na Upravnom sudu. Informiraju da 2017. godine, 'prije pokretanja samog postupka koncesioniranja', nije postojalo rješenje o rušenju 'na predmetnom području' i dodaju da surađuju 'sa svim ostalima tijelima vlasti kako bi se ovo pitanje riješilo na zadovoljstvo svih dionika'.

- U konačnici, ukoliko Državni inspektorat - građevinska inspekcija pronađe investitora, odnosno Republika Hrvatska donese odluku da se pristupi uklanjanju nezakonito rekonstruiranog dijela objekta, važno je napomenuti kako je potrebno postupati sukladno Zakonu o zaštiti prirode i ostalih pozitivnih propisa koji uređuju to područje, ishoditi potvrde svih potrebnih javnopravnih tijela te izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za uklanjanje istoga - poručuje na kraju županijski Upravni odjel za turizam i pomorstvo za Index.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(49815, "");
Pregledaj komentare