IVAN KURET SVJEDOČIO O ANEKSIMA SPALADIUM ARENE 'Dodaci ugovoru nisu bili na Gradskom vijeću, smatrali smo da nije potrebno'

IVAN KURET SVJEDOČIO O ANEKSIMA SPALADIUM ARENE 'Dodaci ugovoru nisu bili na Gradskom vijeću, smatrali smo da nije potrebno'

Bivši splitski gradonačelnik saslušan je na okolnosti sklapanja dodataka temeljnog ugovora o gradnji sportsko-poslovnog centra

S velikim zanimanjem dočekan je bivši splitski gradonačelnik Ivan Kuret u Trgovačkom sudu u Splitu. Ispitan je kao svjedok u tužbi profesora Dejana Kružića, ovlaštenog pregovarača Grada Splita pri izradi temeljenog ugovora o gradnji sportsko-poslovnog centra u Lori. Kružić je tužio Grad Split i tvrtku TPN Sportski grad koja je trebala izgraditi centar, ali je sagradila tek Spaladium arenu. U postupak su se umiješale austrijske banke koje su ušle u spor od 53 milijuna eura s Gradom Splitom na arbitraži pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kružić tvrdi da se Grad Split nikako nije smio naći u takvoj situaciji jer je bio u potpunosti zaštićen odredbama temeljnog ugovora. Problem su dva aneksa koje je Kuret potpisao bez suglasnosti Gradskog vijeća, što je danas i potvrdio. Ustvrdio je kako su se neki gradski vijećnici raspitivali o aneksima i da im je odgovoreno, no sadržaj aneksa otkrili su mediji tek u ljeto 2009. godine kada je ured gradonačelnika preuzeo Željko Kerum


'Temeljni ugovor o javno-privatnom partnerstvu sklopljen je u rujnu 2007. kada su započele pripreme za realizaciju PC Lora. Prvi aneks sklopljen je zato jer je privatni partner TPN imao problem s osiguranjem sredstava za izgradnju arene koja je trebala biti izgrađena za Svjetsko prvenstvo u rukometu. Aneks je prezentiran Gradskom poglavarstvu, no činjenica je da aneks ugovora nikada nije prezentiran Gradskom vijeću. Smatrali smo kako je Gradsko vijeće dalo suglasnost za temeljeni ugovor pa ih nije bilo potrebno upoznati s aneksom. Radovi su nastavljeni, a onda nam se opet obratio TPN sa zahtjevom da im se omogući kasniji završetak radova jer je bilo očito kako gradnja centra neće biti završena u rokovima. Tako je nastao aneks broj 2. Grad Split se želio zaštiti pa su stavljene klauzule u korist Grada. Aneks 2 je sklopljen na isti način kao i aneks 1. Održana je rasprava na Poglavarstvu koje je donijelo i odluku o sklapanju aneksa. Aneks 2 nije nikada bio službeno na Gradskom vijeću, ali je bilo upita vijećnika kojima je odgovoreno', kazao je Kuret. 

Nije mogao sjetiti jesu li aneksi dostavljeni Agenciji za promicanje, ulaganja i izvoz. Pretpostavlja da jesu. 

Otkrio je i kako je konzultant Grada Splita bio Hrvatski institut za mostove i konstrukciju na čelu s profesorom Marenjakom. Kuret kaže da su pratili ugovaranje i obuku gradskih službenika kako bi projekt bio kvalitetno izveden. Marenjak je u ime Grada sudjelovao na pregovorima oko aneksa. O tome je informirao članove Poglavarstva, kazao je Kuret. 

'Ja sam bio na možda dva sastanka s predstavnicima TPN-a.' 

'Tko je rekao da aneksi ne moraju na Gradsko vijeće? Nitko posebno'

Kružićevog odvjetnika Mladena Oštru zanimalo je tko je Kuretu rekao da aneksi ne moraju na Gradsko vijeće. 

'Nitko posebno. Pretpostavljam da bi me stručne službe upozorile da je bilo potrebno', odgovorio je Kuret.   

Oštru je zanimalo i što Kuret zna od dokumentu od 24. travnja 2008. 

'Je li vam poznato ovo? Tko vam ga je dostavio i koja je svrha potpisivanja ovog dokumenta', pitao je Kružićev odvjetnik. 

'Poslao ga je TPN na odobrenje. U tom trenutku rješavali su nastavak kreditiranja. Sa zahtjevom me upoznao profesor Marenjak. Bilo je potrebno da mi ovjerimo ovaj dokument. Prošao je kroz financijsku službu koja me izvijestila da ovaj dokument financijski ne obavezuje Grad', kazao je Kuret. 

'Koja je bila uloga Zagrebačke banke u kreditiranju TPN-a?', pitao je Oštro. 

'Tijekom pregovora bila su dva problema za Grad Split. Vrijeme i to što TPN nije imao jamstva za financiranje projekta. Poznato mi je da je Zagrebačka banka poslala pismo namjere, ali mi nije poznato jer li ikada realizirano', kazao je Kuret. 

'Koliko je trebalo za realizaciju projekta', zanimalo je Oštru. 

'Ne mogu se sjetiti, bilo je propisano ugovorom' odgovorio je Kuret. Misli da nije napravljena javnobilježnička ovjera njegovog potpisa na ugovoru koji mu je prezentiran. 

'Rekli su mi da dokument mogu potpisati jer financijski ne obavezuje Grad Split'

Vjekoslav Mladineo, odvjetnik TPN-a, pitao je Kureta je li pročitao dokument. 

'Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Možda jesam, ali ne mogu se izjasniti jesam li ga razumio s obzirom na terminologiju. Radi se o pravnim stvarima. To su gledale financijska i pravna služba. Gradonačelnik ne može pročitati svaki dokument koji mu dođe na potpis. Profesor Marenjak i Jurišić iz Pravne službe Grada Splita prezentirali su mi dokument i rekli da se može potpisati jer financijski ne obavezuje Grad', kazao je Kuret. 

Odgovorio je i kako je njegov mandat trajao manje od dvije godine, od srpnja 2007. do svibnja 2009., a Svjetsko rukometno prvenstvo održano je početkom 2009. Temeljni ugovor u ime Grada potpisao je on, a u ime TPN-a Vice Dodig. Ne sjeća se tko je potpisao anekse u ime TPN-a. Prvi je aneks sklopljen prije Svjetskog prvenstva, a drugi par mjeseci nakon. 

'Sa sadržajem temeljenog ugovora bio sam upoznat koliko je to bilo moguće. Ne mogu potvrditi da sam bio upoznat s tim da je temeljnim ugovorom propisano kako se neće mijenjati aneksima. Za vrijeme mog mandata nije bilo osporavanja aneksa', naveo je Kuret. 

'Zašto je Splitu trebala dvorana? Bila je prilika'

Odvjetnika Mladinea zanimalo je zašto je Splitu uopće trebala arena? 

'Za ekonomske interese Grada bilo je dobro da im dvoranu s poslovnim sadržajima. Kako je Vlada RH ponudila pomoć u izgradnji tako da je financirala pola izgradnje dvorane, to je bila prilika za sve gradove pa tako i Split koji je pristao na izgradnju dvorane s pripadajućim sadržajima. Za mog mandata Grad Split je uredno plaćao zakupninu. 

Odvjetnik Tin Težak koji zastupa Unicredit Bank Austria pitao je Kureta zašto je Grad Split pristao na sklapanje aneksa. 

'Nije bilo drugog izbora. To je bio jedini način da TPN osigura sredstva za financiranje izgradnje dvorane. Dvoranu je bilo nužno izgraditi jer bi suprotno značilo neuspjeh projekta i dovelo bi se u pitanje održavanje prvenstva u Splitu', kazao je Kuret.   

'Grad Split nije s bankama potpisao nikakav ugovor'

'Je li vam poznato tko je kreditirao izgradnju arene?', zanimalo je Damjana Krivića, odvjetnika Erste Group Bank.

'Poznat mi je ugovor o kreditu, ali ne znam je li bio jedini. U trenutku potpisivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu nije mi bilo poznato s kim je TPN sklopio ugovor o kreditu', kazao je Kuret. 

'Nevjerojatno da gradonačelnik ne zna tko kreditira? S kim ste iz banaka pričali?', iznenadio se odvjetnik Krivić. 

'Ni s kim. Namjera Grada bila je izgraditi sportski poslovni centar temeljem ugovora o javno privatnom partnerstvu. Dvorana je izgrađena u javnom interesu. Sve što sam potpisao, potpisao sam temeljem dobre namjere i ne smatram se odgovornim za potpisivanje ugovora bez saznanja o istima. Zakupnina je plaćana kako je bilo ugovoreno', kazao je Kuret. 

'Smatrate li banke zajmodavcima?', pitao je Krivić. 

'Grad Split s bankama nije potpisao nikakav ugovor', odgovorio je bivši gradonačelnik.   

Kuret je kazao i da mu nije poznato kada je Grad prestao plaćati zakupninu, ali mu je poznato da je aneksom 2 propisano da se zakupnina ne plaća ako se centar ne izgradi. Pojasnio je kako je taj aneks sklopljen zbog toga što je nastupila kriza pa im je bilo jasno da Sportski grad neće moći izgraditi kompleks u predviđenim rokovima, a interes Grada je bio da se to napravi. 

'Jeste li svjesni da je dodatak 2 u suprotnosti s ranije preuzetim obvezama?', nastavio je Krivić. 

'Ne', kratak je bio Kuret. 

Odgovorio je i odvjetniku Mladineu da nije imao posebnu suglasnost austrijskih banaka za sklapanje aneksa 2.

'Marenjak me upoznao sa sadržajem aneksa i rekao da mogu potpisati. Sa svim je bilo upoznato i Gradsko poglavarstvo koje je dalo odobrenje za sklapanje aneksa', zaključio je Kuret. 

Suđenje se nastavlja u svibnju. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(58890, "");
Pregledaj komentare