KOTARSKI UPITNIK Mertojak je izgrađen po mjeri čovjeka, ali ima jedan veliki problem

KOTARSKI UPITNIK Mertojak je izgrađen po mjeri čovjeka, ali ima jedan veliki problem

Predsjednik GK Mertojak Josip Perić u serijalu u kojem predstavljamo splitske kvartove

Ime i prezime: Josip Perić

Stranka: SDP

Predsjednik kotara od: 2018. godine

Dan kotara: 19. ožujka, Sv. Josip

Razvoj kotara u par rečenica: Mertojak je jedan od novijih kvartova u gradu (izgrađen 1979.-1984.) i većinom se sastoji od modernih i višekatnih zgrada i nebodera. Do sedamdesetih godina na području ovog gradskog kotara nalazilo se urbano područje na kojem su značajno mjesto zauzimali vinogradi i staklenici te nezaobilazne stabljike biljke mirte po kojoj je ovaj kotar i dobio ime. Ima površinu od 40 ha, poseban 'mali grad' u kojem možete pronaći dječje vrtiće, osnovnu školu, sportski centar, crkvu te čak i ambulantu, a na tom području živi preko 7.500 stanovnika. Velike i moderne ulice unutar ovog gradskog kvarta imaju imena gradova prijatelja Splita. Imena tih ulica su: Odeska, Doverska, Ostravska i Trondheimska. 

Adresa prostorija Gradskog kotara: Doverska 17

Broj stanovnika u kotaru: 7.000-8.000

Proračun kotara: 137.981 kuna

Kako se troše ta sredstava: Sredstva se troše namjenski, a najveći dio sredstava nam odlazi na komunalna ulaganja, idejna rješenja, potporu udrugama, te obilježavanje Dana kotara.

Vrtići: Privatni dječji vrtić Vrtuljak i gradski dječji vrtić Gariful. Nedostaje nam bar još jedan vrtić.

Parkovi i nasadi: Nastojimo što više oplemenjivati javne zelene površine te s tom gradskom tvrtkom imamo dobru suradnju.

Čistoća: Problem nadilazi mogućnosti kotara. Ne postoji jasna politika i mjere po pitanju odlaganja i sakupljanja otpada. Nedostaju dodatne aktivnosti i edukacija građanstva u svezi s novim zakonima o održivom razvoju otpada. Realizacija zelenih otoka zbog neriješenih imovinsko-pravnih problema na pojedinim područjima kotara, kao i ograničena prometna dostupnost namjenskim vozilima stvara nerješive probleme. Kotar se fokusira na uređenje mikro-lokacija za sakupljanje otpada. Naime, kod planiranja i projektiranja naselja Mertojak početkom 80-ih odlaganje otpada je predviđeno u zajedničkim prostora unutar samih stambenih zgrada. Taj način odlaganja otpada se zbog raznih praktičnih i prometnih problema odbacio i premjestio na ulice kvarta koje nisu imale predviđene lokacije za odlaganje. Slaba prometna protočnost naselja (uske ulice, slijepa ulica - Doverska), veliki porast vlasnika osobnih vozila, manjak parkinga i sl. su dovele do situacije da je problem iz godine u godinu rastao i kulminirao sad s potrebom prilagodbe i usklađivanja s novim zakonima i pravilnicima o održivom gospodarenju otpadom. Ovo je svakako gorući i vrlo kompleksan problem koji će redovito biti tema na sastancima kotarska vijeća, a i glavnina sredstava u idućem razdoblju bit će izdvojena za rješenje tih problema. Naravno tu očekujemo i vršit ćemo pritisak na lokalnu vlast u rješavanju tog problema.

Problemi kotara: Glavni komunalni problem je nedostatak parkirnih mjesta, nedostatak ugibališta, nedostatak invalidskih pristupa, sportsko igralište u Ostravskoj ulici, te glavni sigurnosni problem je duga slijepa ulica u Doverskoj. Posebno bih ukazao da je nemoguće u slučaju požara, hitne medicinske pomoći ili prirodne katastrofe, u takvim uvjetima pružiti pomoć.

Na čelu kotara napravio: Iza svega napravljenoga stoji Vijeće kotara jer jedan čovjek ne može sve sam, a većina odluka je donesene jednoglasno. 

Izrađeno vježbalište na otvorenom, obnovljeno košarkaško igralište (uz suradnju i financijsku pomoć grada), izrađeno idejno prometno rješenje jednosmjernog prometnog toka u Doverskoj ulici, riješeno pitanja križanja Bračke i Velebitske ulice, riješen problem opasnosti urušavanja zida u Bračkoj ulici, izrađen Plan o zbrinjavanja otpada na području cijelog kotara, te održane dvije tribine o recikliranju otpada i parkingu. 

Najponosniji na učinjeno: Izrada idejnog rješenja problema sigurnosti kružnog toka prometa u sadašnjoj slijepoj ulici u Doverskoj.

Žao mi je što nisam učinio: Tribine na nogometnom igralištu, rasvjetu na košarkaškom igralištu, info panoi, te uređenje vau-vau parka i pitanje prometa u mirovanju.

Poznati u kotaru: Nezahvalno je ikoga izdvajati, jer smo svi mi bitni stanovnici ovog kotara.

Tvrtke u kotaru: Autoservis Tičinović, Mesarnica Perajica, Infos, Elektris, Victa, Tommy, Studenac, te mnogi drugi manji obiteljski uslužni i ugostiteljski djelatnostima poput pekare, postolar, frizerski, kozmetički saloni...

Najpopularniji kafići: 'Limenka' IT, Mačak i El Classico.

Parkirališta: Jako veliki problem, 4.000 vozila, a 2.500 parking mjesta.

Projekti: Tribine na nogometnom igralištu, reflektore na košarkaškom igralištu u parku, invalidski pristupi, pješački nathodnika nad Poljičkom ulicom, info panoi u 4 najveće ulice, stolni tenis u parku, mala fontana za piće, te uređenje vau-vau parka.

Od događanja i aktivnosti u kotaru istaknuo bih: Javna tribina na temu 'Promet u mirovanju na području Mertojaka', javna tribina na temu 'Razvrstavanje i odvojeno odlaganje kućnog otpada'. Osim toga, svaki ponedjeljak u prostorijama kotara primaju se građani koji iznose svoje primjedbe, prijedloge i probleme.

Neasfaltirane površine: Nemamo takvih problema, osim povremene obnove ulica i cesta.

Prilagođenost invalidima: Općenito loša kao i u cijelom gradu. Park, škola, trgovine su djelomično pristupačni. U planu je izrada nekoliko invalidskih rampi u sljedećem razdoblju. Najveći problem su pristupi stambenim zgradama (lift i stubište). Projektne norme i pravilnici 70-ih i 80-ih nisu dovoljno vodile računa o invalidskim pristupima. Apeliram na predstavnike stambenih objekata da izdvoje sredstva u tu namjenu.

Promjena naziva ulicama: Nemamo takvih problema.

Kotar sutra: Ako realiziramo sve projekte i uredimo park, bit ćemo najljepši i najugodniji kotar za život u Splitu.

Komunikacija s Banovinom: Uvijek može bolje.

Cijena kvadrata stana: 2000-2200 eur/m2

Zašto biste kupili stan u kvartu: Izgrađen po mjeri čovjeka, jedan miran kvart sa svim nužnim sadržajima (škola, vrtić, igrališta, veliki park, ambulanta, ljekarne, tržnica). Blizina mora i plaže te prometna povezanost s ostalim dijelovima Splita.

Površina predviđena za ljubimce: Kotar ima tri lokacije za kućne ljubimce (Odeska, Doverska i Park), te će uložiti dodatna sredstva u izgradnju ograde kako bismo povećali sigurnost ljubimaca. Uz to će se predvidjeti klupe za vlasnike, koš i prepreke za dodatnu zabavu ljubimcima.

Sportski tereni i dječja igrališta: Mertojak ima dosta sportskih terena od kojih je većina u funkciji i obnovljena, a na nekima se trebaju u potpunosti renovirat (Ostravska). Ponosni smo na svoje dječje igralište koje je jedno od najnovijih i najopremljenijih u Splitu.

Najljepši dio kvarta: Park, park i park!

Sudjeluju li stanovnici u uređivanju kvarta: Dosad nezapaženo, u planu je organiziranje više akcija: čišćenja zapuštenih površina, čišćenje potoka i sl. u organizaciji Kotara i uz pomoć udruga.

Gdje se skuplja 'ekipa sa zidića': Svaka ulica ima svoju, a najčešće kod kluba penzionera oko trgića i u parku.

Sportski klubovi u kvartu: Škola nogometa Talent, Kuglački klub Mertojak, plesna škola Dance Box i Mirela, pilates, Krav Maga ,škola odbojke i u dolasku klub odbojke na pijesku.

Izbacili bismo iz kvarta: Pijance i nasilnike. 

Sigurnost u kvartu: Sigurnost u kvartu u aspektu sigurnosti građana je relativno dobra. Poboljšati prometnu signalizaciju i zaštititi pješačke zone oko škole. Postavljanje još po nekog rasvjetnog stupa na periferiji igrališta i sl.

Međutim sigurnost u aspektu kriznih situacija (požar, evakuacija i sl.)  je jako loša. Naravno, uzrok je već prethodno naveden - komunalni i prometni problemi kod planiranja i projektiranja naselja određen broju stanovnika odnosno stambenih zgrada.

Manifestacija u kotaru: Pored tradicionalnog obilježavanja dana Gradskog kotara, sportskim i kulturnima manifestacijama, te prigodnim kićenje bora na trgu s djecom (vrtićkom i školskom) nameće se potreba i zainteresiranost dijela građana koji žele sudjelovati u svim prigodnim društvenim sadržajima tijekom većeg dijela godine i posebno kada nedostaje takvih sadržaja. Na nama je da promičemo to kao što promičemo sport, rekreaciju, aktivni stil življenja i druženje među građanima GK Mertojaka. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(50155, "");
Pregledaj komentare