Održana je međunarodna konferencija Change we care projekta

Održana je međunarodna konferencija Change we care projekta

Cilj je bio osvijestiti javnost o potrebama djelovanja kako bi se zaštitili od klimatskih promjena

U sklopu Change we care EU projekta, danas je održana online Mid-Term konferencija naziva 'Climate change in transitional enviroments'. Konferenciju je organizirala JU RERA S.D. koja je jedan od 11 partnera koji rade na ovom projektu iz Hrvatske i Italije. Osnovni cilj ove konferencije je osvijestiti javnost o potrebama djelovanja u cilju zaštite od klimatskih promjena. Također, upoznati se s rezultatima i drugih projekata koji se bave klimatskim promjenama te osmisliti i objediniti zajedničke akcije koje će imati za cilj ublažavanje posljedica klimatskih promjena, a ujedno ih i uvrstiti u novo EU programsko razdoblje, 2021.-2027.

Konferencija se održala u digitalnom obliku kombiniranim korištenjem ZOOM platforme I prijenosom uživo iz televizijskog studija u kojem su bili prisutni ključni panelisti I pozdravni govornici. Dobrodošlicu svim prisutnima u studiju I online, poželio je komunikacijski manager projekta Mili Novak u ime JU RERA S.D. koji je istakao i gore navedene ciljeve ove konferencije.

Gradonačelnik Kaštela, Denis Ivanović, uz zahvalu Županiji koja kroz ovaj i razne druge projekte pomaže razvoju Kaštela, izrazio je zadovoljstvo izradom Studije obalnog pojasa grada Kaštela a uz nju i Zaštitu od plavljenja na osnovu koje je grad Kaštela pokrenuo i određene projekte za koje vjeruje da će realizacija biti pokrenuta u idućoj godini.

U ime SD županije, pozdravnu riječ održala je Marija Vuković, pročelnica UO za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije. 

- Čovjek sa svojim neodgovornim ponašanjem i željom za profitom uzrokuje stvaranje promjena u prirodi pa tako dolazi do značajnih promjena u klimi što u konačnici može uzrokovati ekstremne pojave kao što su visoke temperature, dizanje razine mora, požari, klizišta I sl. Stoga bi trebalo prepoznati ove opasnosti I pripremiti projekte u tom smislu - kazala je ona.

Nakon pozdravnih riječi, konferencija se nastavila predavanjem voditeljice projekata programa Interreg Italy-Croatia, Diane Gracin Petrović, na temu IT-HR CBC Programme implementation – state of the art – focus on priority axis 2.

Branka Pivčević Novak iz Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zamijenila je ravnateljicu te Uprave, Dunju Mazzocco Drvar, koja se ispričala zbog neodgodive iznenadne obveze. Istakla je kako klimatske promjene predstavljaju globalni rizik za održivi razvoj pa je bio važan korak definiranje zajedničkih ciljeva Pariškim sporazumom a to je smanjenje emisije stakleničkih plinova i jačanje kapaciteta društava za rješavanje učinaka klimatskih promjena. Također, istaknuti su i neki od tekućih aktivnosti na nacionalnoj razini kao što je izrada prvog nacionalnog akcijskog plana, modernizacija nacionalne meteorološke mreže (METMONIC), financiranje primijenjenih istraživanja te programiranje ESI financiranja za razdoblje 2021.-2027.

Martina Baučić, s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u svom izlaganju istakla je izradu Plana obalnog upravljanja za grad Kaštela koji je zasnovan na integriranom upravljanju obalnim područjem i pomorskom prostornom planiranju s ciljem održivog razvoja obalnog područja zasnovanom na turizmu. Učinci klimatskih promjena utječu na nisko obalno područje koje je urbanizirano ali i na kulturnu baštinu, te turizam a ciljevi Plana su provedba cjelovitog pristupa upravljanju obalnim područjem Kaštela u kontekstu klimatskih promjena, očuvanje I poboljšanje stanja prirodnog I izgrađenog okoliša te razvoj održivog turizma prilagođenog specifičnostima primorskih povijesnih gradova.

Iz Italije se uključio voditelj Change we care projekta, Davide Bonaldo, koji je predstavio dosadašnje rezultate projekta i istakao samu njegovu bit koja se sastoji u 3 koraka: procjeni sadašnjeg stanja I novijih trendova fizičkih I ekoloških procesa koji se odvijaju u obalnim područjima Jadranskog mora, projekciji budućih scenarija u uvjetima klimatskih promjena te identifikaciji mogućih mjera prilagodbe na klimatske promjene u nizu od 5 pilot područja koja su tema ovog projekta a to su u Hrvatskoj Vransko jezero, Delta Neretve, rijeka Jadro i Kaštelanski zaljev te u Italiji Banco di Mula di Muggia i delta rijeke Po. Krajnji cilj projekta je utvrđivanje mjera prilagodbe za rješavanje učinaka klimatskih promjena na području suradnje, a glavni primatelji rezultata su lokalne zajednice I svi subjekti koji na različitim institucionalnim razinama imaju određene uloge vezane za klimatske promjene.

U sklopu konferencije predstavljeni su i drugi EU projekti iz Interreg programa Italy-Croatia a čija je tematika rada također u okviru klimatskih promjena. Predstavljani projekti su: ADRIADAPT, CREW, ECOSS, JOINT_SECAP, MOST, PMO GATE, RESPONSE, WATERCARE, NET4MPLASTIC.

Daria Povh Škugor, viša voditeljica programa u UNEP PAP/RAC centru u Splitu predstavila je strukturu za budući zajednički akcijski plan u kojem su navedeni svi prijedlozi dosadašnjih projekata za svaku pojedinu strukturnu kategoriju a s ciljem izbjegavanja preklapanja budućih projekata i boljeg osmišljavanja aktivnosti za buduće EU programsko razdoblje 2021-2027. Ovaj dio konferencije bio je interaktivan pa su se i ostali sudionici uključivali sa svojim dodatnim pitanjima i prijedlozima.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(94875, "");
Pregledaj komentare