Dalmatinski portal koristi 'kolačiće' za što trebamo Vašu privolu. Ako nam želite pomoći u prikupljanju podataka za analitičke odnosno statističke svrhe, molimo Vas prihvaćanje 'kolačića' za analitiku. Naša web stranica koristi i marketinške 'kolačiće' zbog pružanja marketinškog sadržaja za koje od Vas također trebamo privolu. Bit ćemo sretni ako se slažete s tim jer Vam tako možemo ponuditi najbolje korisničko iskustvo.

Saznaj više
PARK ŠUMA TRAŽI ODUZIMANJE KONCESIJE NA BENAMA Septička jama i dalje pušta, a popravak nije izgledan zbog prostornih planova Grada Splita
NAŠ GRAD Gradsko vijeće i rad gradskih tvrtki Piše: Dalmatinski portal

PARK ŠUMA TRAŽI ODUZIMANJE KONCESIJE NA BENAMA Septička jama i dalje pušta, a popravak nije izgledan zbog prostornih planova Grada Splita

Sezona ide, problemu se ne nazire kraj

Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije poslan je zahtjev Park šume Marjan za raskidanje ugovora ili oduzimanje koncesije na Benama. U zahtjevu se navodi kako koncesionar ne ispunjava niti jedan zahtjev Javne ustanove iz Odluke o davanju koncesije iz ožujka 2018. godine. Svakodnevnim nadzorom utvrdili su, naime, da je održavanje čistoće jako loše, da se otpad neredovito prikuplja i da ima i glomaznog otpada odbačenog u prirodu, kao i da septička jama i dalje pušta onečišćene sanitarne otpadne vode što predstavlja izravnu opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliša te bi tek trebala biti sanirana. Istaknuto je kako je koncesionaru zabranjeno ispuštanje otpadnih sanitarnih voda, što ne poštuje. 

Kako čujemo, danas su na Benama opet bili ljudi iz Županije. Fotografirali su situaciju s jamom i potočićem koji se spušta u obalni pojas. Šljunak kojim je pokriven, koncesionar je zamijenio borovim iglicama koje su danas potpuno smočene. 

Evo što kaže Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo i turizam. 

'Koncesionar nas je obavijestio o potrebi zamjene biopročišćivača. Do sada je ishodio dopuštenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, rješenje Konzervatorskog odjela i dopuštenje Park šume Marjan. Sukladno uvjetu dopuštenja Park šume, koncesionar nas je obavijestio da je zatražio očitovanje Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju Grada Splita da li je zahvat u skladu s odredbama GUP-a Splita, o čemu će ovisiti daljnji postupak zamjene biopročišćivača. O svemu je obaviješteno Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.'

Dakle, sada se koncesionar obratio Gradu Splitu i pitao je li zamjena biopročišćivača skladu s GUP-om. Evo što je prije samo koji dan u dopisu Upravnom odjelu za turizam napisao ravnatelj Park šume Marjan Marko Pejnović

'Vezano za namjeru koncesionara da zamjeni postojeći neispravni biološki pročišćivač otpadnih voda novim, skrećemo pozornost da se za takav graditeljski zahvat ne mogu izdavati akti za građenje do donošenja propisanog UPU-a na područjima za koja je propisana izrada UPU-a. Postavlja se i pitanje izvođenja građevinskog zahvata postavljanja biološkog pročišćivača otpadnih voda kojeg se sada želi zamijeniti novim. 

Prema našim podacima, građevinski radovi iskapanja jame za postavljanje biološkog pročišćivača otpadnih voda izvodili su se tijekom listopada 2018., ali očito se taj građevinski zahvat nije smio izvoditi bez propisanog UPU-a za to područje jer takav zahvat tada nije bio, kao što ne može biti niti sada, sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Splita. 

Slijedom svega navedenog, smatramo da su ispunjeni uvjeti za jednostrano raskidanje ugovora o koncesiji ili oduzimanje koncesije radi neprovođenja uvjeta o koncesiji i mjera za zaštitu prirode sukladno Zakonu o pomorskom dobru i Zakonu o koncesijama, kao što nisu niti postojali uvjeti za zakonito davanje koncesije. Stoga zahtijevamo raskidanje ugovora ili oduzimanje koncesije, sve u cilju zaštite prirode i okoliša, kao i života i zdravlja ljudi ugroženim obavljanjem gospodarske djelatnosti koncesionara na Benama.'

Vaša reakcija na temu