Prvo savjetovanje o koncesijama održat će se u petak u Splitu

Prvo savjetovanje o koncesijama održat će se u petak u Splitu

Predavači su Dragan Bolanča, Nina Perko, Julija Vladušić i Silvio Čović

Prvo stručno savjetovanje 'Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) - aktualnosti zakonodavstva i prakse', održat će se 14. lipnja 2019. godine s početkom u 8:30 sati u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split (HGK-ŽKS) u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Udruge pravnika u gospodarstvu Split (UPGS) te pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) i HGK-ŽKS. 

Predviđene teme savjetovanja su 'Postupak davanja koncesija na pomorskom dobru', 'Postupak davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru', 'Sporni aspekti dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u upravno sudskoj praksi' i 'Buduće izmjene postupka davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru'. Predavači stručnog savjetovanja su prof. dr. Dragan Bolanča, predsjednik UPGS, dr. sc. Nina Perko, načelnica sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom MMPI, Julija Vladušić, zamjenica Općinske državne odvjetnice u Splitu i Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu.

Cilj savjetovanja je pružiti adekvatne odgovore na aktualnu zakonodavnu aktivnost Republike Hrvatske te dosadašnju praksu u materiji koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, pa je ovo savjetovanje namijenjeno predstavnicima lokalne samouprave i regionalne uprave, sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, postojećim i budućim davateljima koncesija (koncedentima), postojećim i budućim ovlaštenicima koncesija (koncesionarima), sadašnjim i budućim korisnicima koncesijskih odobrenja, pomorskim znanstvenicima i stručnjacima u materiji pomorskog dobra, te svim drugim osobama zainteresiranim za ovu složenu materiju.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(46870, "");
Pregledaj komentare