Raspisan javni natječaj za izgradnju sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Trogira

Raspisan javni natječaj za izgradnju sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Trogira

Ukupno trajanje realizacije projekta je četiri godine, odnosno razdoblje od 2019. do 2023. godine

Vodovod i kanalizacija Split (VIK), raspisivanjem natječaja za izvođenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na širem trogirskom području kreće u realizaciju projekta ukupne procijenjene vrijednosti 96.856.100,00 kuna (bez PDV-a) kao dijela 'Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela- Trogir'. 

Predmet ovog javnog natječaja su radovi na izgradnji dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže ne području Trogira te općina Okrug i Seget u sklopu sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Seget i Okrug (1. etapa), kao i sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela-Trogir (proširenje 1. etape).

Predmetni radovi obuhvaćaju izgradnju fekalnih kolektora duljine 26.596,52 metra, vodovoda u duljini 13.189,35 metara, crpne stanice Medena, tlačnog cjevovoda CS Balan-Rožac, podmorskog cjevovoda kopno-Čiovo, te HS Saldun i Mastrinka.

U sklopu nabave radova je i izrada izvedbenih projekata, projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku. 


Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir investicija je ukupne vrijednosti 1,15 milijardi kuna (1,43 mlrd kn s PDV-om) kojega s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 2014. – 2020. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Okrug i Seget.

Ukupno trajanje realizacije projekta je četiri godine, odnosno razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(66111, "");
Pregledaj komentare