Foto: Pixabay.com Split će dobiti 35 milijuna kuna od Sveučilišta i po prvi put nakon 10 godina podmiriti sve dugove prema državi

Split će dobiti 35 milijuna kuna od Sveučilišta i po prvi put nakon 10 godina podmiriti sve dugove prema državi

Sporazum osigurava čist start za nove splitske projekte u nekretninama vrijednim 285 milijuna kuna

Vlada je na sjednici održanoj 10. srpnja dala suglasnost za sklapanje Sporazuma o načinu podmirenja međusobnih potraživanja između Sveučilišta u Splitu, Grada Splita, Ministarstva financija i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Time je nakon više od jednog desetljeća riješeno pitanje međusobnih potraživanja i dugovanja koji su opterećivali odnose Grada, Sveučilišta i ministarstava, ali i realizaciju projekata na području  Splita koji su u cijelosti ili dijelom bili vezani za nekretnine u državnom vlasništvu.

Potpisom Sporazuma Grad Split će naplatiti 35,04 milijuna kuna potraživanja za komunalni doprinos od Sveučilišta u Splitu, nastao u razdoblju od 2005. do 2010. godine. Zbog toga će obustaviti sudske procese, upravne postupke i ovršna rješenja koja su tijekom 2016. godine pokrenuta nad Sveučilištem u Splitu, ali i  podmiriti svoju obvezu prema Državnom proračunu u iznosu od 18,74 milijuna kuna, čime prestaje biti dužan Državnom proračunu, po prvi puta nakon više od 10 godina.

Provedbom Sporazuma stvorile su se i pretpostavke za realizaciju točaka Sjednice Vlade Republike Hrvatske održane u Splitu u svibnju 2018.godine, odnosno za zaključenje Ugovora o darovanju nekretnina Gradu Splitu i to: 1660 garažnih mjesta, dio nekretnine u svrhu rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Kamen-Šine, nekretnina u k.o. Žrnovnica u svrhu stambene izgradnje 'Korešnica', nekretnina bivše vojarne 'Sv. Križ' Dračevac. Vrijednost predmetnih nekretnina iznosi 284,54 milijuna kuna.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(48321, "");
Pregledaj komentare