Foto: Veljko Martinović STANIŠIĆ VIJEĆNICIMA Održavanjem sjednice koju je sazvao gradonačelnik postavlja se pitanje zakonitosti donesenih odluka

STANIŠIĆ VIJEĆNICIMA Održavanjem sjednice koju je sazvao gradonačelnik postavlja se pitanje zakonitosti donesenih odluka

'U pogrešnom se kontekstu tumači odluka Ustavnog suda', kaže

Prvi čovjek splitskog parlamenta Igor Stanišić poslao je dopis vijećnicima u kojima im objašnjava zašto ustraje u navodima koje im je obrazložio u razlozima sazivanja sjednice. Stanišić se još jednom obratio vijećnicima nakon što im je gradonačelnik Andro Krstulović Opara također poslao pismo. 

Kaže kako je 8. travnja svim vijećnicima i vijećnicama dostavljeno mišljenje Službe pravnih poslova zaštite zastupanja bez klasifikacijske oznake i datuma kao i odgovor Ministarstva uprave KLASA 023-01/21-01/187 od 2. travnja na upit gradonačelnika, a u svezi sazivanja sjednice Gradskoga vijeća od strane gradonačelnika.

- Ustrajem u navodima koje sam 7. travnja uputio vijećnicima u vezi sazivanja 43. sjednice Gradskog vijeća. Još jednom ističem da je ispoštovan rok za sazivanje sjednice Gradskoga vijeća dana 31. ožujka, 15 dana od dostave zahtjeva za sazivanje sjednice od strane 12 vijećnika - obrazlaže.

Uz poziv za sjednicu je dostavljen, nastavlja, prijedlog dnevnoga reda koji je dopunjen 1. travnja 2021 godine, znači 15 dana prije održavanja sjednice.

Akcent se, objašnjava, stavlja na sazivanje sjednice, a prijedlog dnevnoga reda kao i njegove izmjene dopune su predmet rasprave na početku sjednice Gradskoga vijeća

- U pogrešnom se kontekstu tumači odluka Ustavnog suda od 4. travnja 2007. godine kada se navodi da je da je povrijeđeno Ustavno pravo vijećnika izabranih predstavnika građana u jedinici lokalne samouprave dostavom dopune dnevnoga reda naredni dan.

Dopunjeni dnevni red je sastavni dio predloženog dnevnoga reda i zajedno s prijedlozima za raspravu dostavljen 15 dana prije - navodi.

Napominje da se prilikom usvajanja dnevnoga reda raspravlja o svim točkama predloženog dnevnog reda kao i njegovim izmjenama i dopunama te o redoslijedu točaka o kojima će se raspravljati i odlučivati.

Iz svega naprijed navedenog, podvlači, ne može se tumačiti da nije sazvao sjednicu na način i u rokovima propisanim Zakonom i Poslovnikom, te da se daje ovlaštenje gradonačelniku da je sazove sukladno članku 82. stavku 4. Poslovnika.

Mišljenje Ministarstva se odnosi na neprimjereni rok sazivanja sjednice 15. travnja, navodeći da se predviđa stupanje na snagu odluke Vlade o raspuštanju gradskih vijeća.

- Vlada još nije donijela odluku. Održavanjem sjednice koju je sazvao gradonačelnik 7. travnja postavlja se pitanje zakonitosti donesenih odluka završio je uz citat članka Poslovnika Gradskoga vijeća koji kaže da  'Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitim, a doneseni akti ništavni'.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(94370, "");
Pregledaj komentare