Dalmatinski portal koristi 'kolačiće' za što trebamo Vašu privolu. Ako nam želite pomoći u prikupljanju podataka za analitičke odnosno statističke svrhe, molimo Vas prihvaćanje 'kolačića' za analitiku. Naša web stranica koristi i marketinške 'kolačiće' zbog pružanja marketinškog sadržaja za koje od Vas također trebamo privolu. Bit ćemo sretni ako se slažete s tim jer Vam tako možemo ponuditi najbolje korisničko iskustvo.

Saznaj više
Foto: Pixabay.com Županijski pročelnik iznio kronologiju slučaja Bene

Županijski pročelnik iznio kronologiju slučaja Bene

Stipe Čogelja je opširnim dopisom komentirao aktualnu situaciju

Stipe Čogelja, pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, iznio je kronologiju koncesioniranja Bena. Opširni dokument prenosimo u cijelosti...

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja rekreacijsko-kupališnog centra i ugostiteljskog objekta na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene je zaključen dana 12.1.2005. godine između Splitsko-dalmatinske županije, kao davatelja koncesije i tvrtke Excelsus d.o.o., kao ovlaštenika koncesije na vremensko razdoblje od 1.2.2005. do 31.1.2017. godine. 

Dodatkom br. 1. ugovoru dana 23.6.2008. godine koncesija se prenosi s tvrtke Excelsus d.o.o. na tvrtku Inceptum d.o.o. koja dana 16.7.2008. mijenja naziv u Uvala Bene d.o.o.

Ukupno potraživanje za naknadu za koncesiju po predmetnom ugovoru na dan 26.02. 2018. godine (dan potpisa Ugovora o pristupanju dugu) iznosi 992.738,19 kuna. Za ukupno potraživanje za naknadu za koncesiju temeljem zaključenog ugovora o koncesiji i dodatka ugovora pokrenuti su ovršni postupci ovrhovoditelj Splitsko-dalmatinska županija, ovršenik Uvala Bene d.o.o. za vremensko razdoblje i to kako slijedi:

- za 2014.godinu iznos 226.684,35 kn 

*prijedlog za ovrhu, po prigovoru ovršenika spis je proslijeđen Trgovačkom sudu u Splitu i vodi se pod brojem Povrv-481/2017, postupak u tijeku

- za 2015. godinu iznos 226.946,37 kn

* prijedlog za ovrhu, po prigovoru ovršenika spis je proslijeđen Trgovačkom sudu u Splitu i vodi se pod brojem Povrv-480/2017, postupak u tijeku

- za 2016. godinu iznos 228.953,13 kn

* prijedlog za ovrhu, Rješenje o ovrsi pravomoćno i proslijeđeno kod FINE, SDŽ u redoslijedu naplate potraživanja.

Dužnik, Uvala Bene d.o.o., je ovršen za dio potraživanja u iznosu od 268.848,14 kuna i to po Rješenju o ovrsi iz 2014. godine.

Prije nego je istekla koncesija pokrenut je novi postupak dodjele koncesije. U nastavku je kronologija:

1. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene je donesena na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 021-04/16-02/312, URBROJ: 2181/1-01-16-1 od 21.prosinca 2016 godine.

2. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave 2017/S 01K-0003122.

3. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split je donesena na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 021-04/17-02/103, URBROJ: 2181/1-01-17-1 od 18. travnja 2017. godine. Međutim gore navedena Odluka o davanju nije stupila na snagu jer je pokrenut upravni nadzor od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dopis KLASA: 342-03/17-01/14, URBROJ: 530-03-1-1-17-2 od 02. svibnja 2017. godine i Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za obavljanje upravnog nadzora KLASA: 342-03/17-01/14, URBROJ: 530-03-1-1-17-1 od 02. svibnja 2017. godine.

4. Zaprimljen zapisnik Stručnog povjerenstva za obavljanje upravnog nadzora od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture KLASA: 342-03/17-01/14, URBROJ: 530-03-1-2-2-17-7 od 07. srpnja 2017. godine. 

5. Mjere utvrđene u upravnom nadzoru od strane Stručnog povjerenstva su da Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije donese:

- Rješenje o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split. 

- Skupština Splitsko-dalmatinske županije treba donijeli novu Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

6. Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije je donijela Odluku o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 021-04/17-02/212, URBROJ: 2181/1-01-17-1 od 23. listopada 2017. godine.

7. Rješenje o poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene, Grad Split je doneseno na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 021-04/17-02/265, URBROJ: 2181/1-01-17-1 od 18. travnja 2017. godine.

8. Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije je na 1. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. godine je usvojilo prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split, slijedom toga Upravni odjel za turizam i pomorstvo je poslao dopis zajedno sa prijedlogom Odluke o davanju Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Javnoj ustanovi za upravljanje park šumom Marjan, a sve sukladno definiranim mjerama upravnog nadzora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

9. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dalo suglasnost za koncesiju KLASA: 612-07/16-31/64, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-12 od 27. prosinca 2017. godine.

10. Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan je poslalo svoje uvjete za koncesiju Ur-broj: 31-01/2018 od 17. siječnja 2018. godine.

11. Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije je na 03. sjednici održanoj 26. veljače 2018. godine je usvojilo prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o.Split, predio uvala Bene, Grad Split te ga uputilo na Županijsku skupštinu na usvajanje. U samoj Odluci je definirano da će davatelj koncesije jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji ukoliko se ne ispune uvjeti temeljem Ugovora o pristupanja dugu KLASA:  934-01/16-01/0235, URBROJ: 2181/1-06-01/09-18-0049 od 26. veljače 2018. godine i propisani su svi uvjeti koje je navela Javna ustanova za upravljanje park šumom Marjan.

Tvrtka National d.o.o. putem Ugovora o pristupanju dugu pristupila je dugu tvrtke Uvale Bene d.o.o.. Znači, postoje dva solidarna dužnika, a Splitsko-dalmatinska županija se od obojice može naplatiti. Tvrtka National d.o.o. se dugovanja obvezala platiti u deset mjesečnih rata od potpisivanja Ugovora o koncesiji uz prilaganje instrumenata osiguranja plaćanja i to: 2 bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kn s naznakom odgovorne osobe koja je jamac platac (Igor Sapunar). 

Prilikom sklapanja Ugovora o koncesiji mora se uplatiti prva rata, inače se isti neće sklopiti. Time se prije samog sklapanja Ugovora o koncesiji smanjuje dug za jednu ratu (99.273,81 kn) čime se osigurava i naplata dospjelih zateznih kamata u trenutku plaćanja posljednje rata duga po osnovama starog Ugovora o koncesije.

Sukladno Ugovoru o pristupanju dugu zadnja rata mora pokriti cjelokupni iznos dugovanja iz Registra koncesija po rješenju svih nadležnih institucija, a što znači da je dugovanje osigurano bjanko zadužnicama s naznakom jamac platac na ime odgovorne osobe tvrtke National d.o.o..

U slučaju neispunjena obaveza i neredovitog plaćanja i/ili neplaćanja koncesijske naknade jednostrano će se raskinuti Ugovor, a što je navedeno u prijedlogu Odluke o davanju i Ugovoru o pristupanju dugu te je ovjereno u javnog bilježnika od strane svih triju stranaka. U Slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji koncesionar odgovara Davatelju koncesije za naknadu štete.

Ukoliko tvrtka National d.o.o. ne pristupi sklapanju Ugovora o koncesiji u propisanom roku naplatiti će se Garancija banke za ozbiljnost ponude, a koja vrijedi do veljače 2019. godine te će se nastaviti s postupkom naplate potraživanja i tužbom za naknadu štete.

 Također, bjanko zadužnice se ne vraćaju i vrijede za daljnji tijek koncesije, kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade, nakon što se dug podmiri pa je Splitsko-dalmatinska županija i osigurana u slučaju eventualnog budućeg neplaćanja koncesijske naknade. Dodatne bjanko zadužnice na iznos u vrijednosi visine trostruke naknade stalnog dijela koncesijske naknade dostvaljaju se prije potpisa Ugovora.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije zahtijevalo je i da se zatraži informacija od strane Građevinske inspekcije – ispostava Split vezano za pravomoćno rješenje o rušenju ili pokrenutom postupku za utvrđivanje nelegalno sagrađenih građevina na području uvale Bene. Do dana održavanja sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije nismo dobili informaciju da postoji bilo kakav postupak građevinske inspekcije na predmetnom području (kao dokaz priloženo je u sklopu dokumentacije za vijećnike dopis i povratnica te nakon što nismo dobili odgovor i zahtjev za pristup informacijama). Ukoliko bi došlo očitovanje Građevinske inspekcije – ispostava Split nakon održavanja sjednice Županijske skupštine, a prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, zahtijevalo bi se postupanje po istom jer je takva odredba dio natječajne dokumentacije, Odluke o davanju i samog Ugovora o koncesiji, odnosno razlog za jednostrani raskid Ugovora o koncesiji te naknadu štete po istom.

Stručno tijelo za ocjenu ponuda moglo je, sukladno natječajnoj dokumentaciji, Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru i Zakonu o koncesijama, izabrati i opciju da se postupak dodjele koncesije i poništi. Međutim, u tom bi slučaju postojala mogućnost da se ne raspiše novi postupak za koncesiju. Naime, sukladno čl. 14. St. 4. Zakona o koncesijama Davatelj koncesije ne može pokrenuti postupak za koncesiju ako postoji neki sudski ili upravni postupak. Izgledno je da bi tvrtka Uvala Bene d.o.o. nastavila i dalje koristiti pomorsko dobro bez pravne osnove te da bi se kao posljedica bespravnog korištenja i dugotrajne blokade računa morao pokrenuti stečajni postupak. Naravno, Splitsko-dalmatinska županija pokrenula bi postupak ovrhe za stupanje u posjed, a što bi dovelo do brzog stupanja u posjed, ali i ne mogućnosti naplate potraživanja i daljnjeg odgađanja zakonitog upravljanja sportsko-rekreacijskim centrom Bene. Također, postoji još i ne odbačena mogućnost da se pokrene upravni spor protiv eventualnog rješenja građevinske inspekcije za građevine izgrađene 80-ih godina od strane tvrtke Jadroplov. U razdoblju u kojem ne bi bilo koncesije Grad Split ne bi mogao upravljati pomorskim dobrom preko instituta koncesijskih odobrenja jer većina djelatnosti nije u popisu jedinstvenih djelatnosti iz Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (sportski tereni, ugostiteljski objekt, kolibe za rođendane i sl.). Na predmetni natječaj za koncesiju nisu se javile tvrtke u vlasništvu Grada Splita, a mogle su, pa stoga nije ni bilo moguće njima dodijeliti koncesiju. Tadašnja uprava Grada Splita nije podnijela zahtjev za dodjeljivanje nadležnosti za raspisivanje postupaka za koncesije pa o istom Županijska skupština nije ni mogla odlučivati.

Ovom Odlukom Stručnog tijela omogućila se naplata cjelokupnog duga za korištenje predmetnog pomorskog dobra, zakonito korištenje pomorskog dobra, strogo propisani uvjeti zaštite okoliša i sigurnosti korisnika, saniranje septičke jame i provođenje svih rješenja nadležnih inspekcija (za rušenje pojedinih objekata i Carinske uprave).

Vaša reakcija na temu