Foto: Unsplash HZJZ objavio Nacionalnu shemu za praćenje sigurnosti dodataka prehrani

HZJZ objavio Nacionalnu shemu za praćenje sigurnosti dodataka prehrani

Nutrivigilancija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je putem svoje internetske stranice objavio Nacionalnu shemu za praćenje sigurnosti dodataka prehrani - Nutrivigilancija. Shemom Nutrivigilancije provodi se praćenje sigurnosti dodataka prehrani te se nacionalne podatke prijavljuje i uspoređuje s podacima prijavljenima u međunarodnom sustavu uzbunjivanja (Rapid Alert System). Cilj sustava nutrivigilancije je poboljšanje sigurnosti potrošača, s obzirom na to da se na tržištu pojavljuje sve više dodataka prehrani kojima se želi očuvati i poboljšati zdravlje.

Dodaci prehrani su pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja. Za razliku od lijekova dodaci prehrani ne služe liječenju, već je njihova uloga pomoći u očuvanju zdravlja, stoga ih je važno razlikovati od bezreceptnih lijekova. 

U sklopu sustava nutrivigilancije, eventualne nuspojave nakon korištenja dodataka prehrani, hrane sa zdravstvenim tvrdnjama, proizvoda koji su namijenjeni isključivo određenim populacijskim skupinama te hrane za specifične grupe mogu se prijaviti izravno HZJZ-u.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(78807, "");
Pregledaj komentare