VRIJEDI PROČITATI: Žene!

VRIJEDI PROČITATI: Žene!

Stjepan Svalina je napisao uistinu zanimljiv tekst

Kad se rodiš
Žena
Ona koja joj pomaže da se rodiš
Žena

Kad te nose na pregled
Kad te čekaju isprid rodilišta
Kad te ostave na čuvanje
Sestra tetka baba
Žene
Kad te uče, odgajaju
Žene
Kad kreneš u vrtić, školu
Žene

Kad se ljubiš zaljubiš, voliš zavoliš
Cure, žene
Ujutro kad se budiš
Žena
Kad odeš po kruv
Žena
Po novine u trafiku
Žena
U dućanu na kasi
Žena
Pisma računi u pošti
Žena
Osmi mart i kupuješ cviće
Žena

I sinoć dok si pokušava zaspat s radija su išle pisme
(to vam je ona kutija šta je više ne držite u sobi)
Svaka druga bila je ženi
Ili o ženama
Ili su pivale žene

Dolores O'Riordan i Ode To My Family
San te uvatija tamo negdi posli stiha
Does anyone
care?
Dugo i predugo nikog nije bilo briga
Da bude lakše dodajmo dvi kapi cinizma
Zamisli da je sve bilo isto samo drugačije
Dakle, obrnuto i obratno

'Povijest su pisale žene te zbog toga prevladavaju politički i vojni događaji u povijesnoj literaturi.'

'Zanemaruju se muškarci kao aktivni sudionici u oblikovanju civilizacije.
Spominju se ženski lovac, ženski obrtnik, ženski umjetnik... te možemo doći do zaključka da su žene jedini nositelji svake vrste napretka tijekom povijesti.'

'U prapovijesti muškarci su bili mnogo manje potlačeni nego u kasnijim društvima.
U plemenskim skupinama muškarci imaju suviše važnu ulogu da bi ih se podjarmljivalo ili im se branio rad i sloboda.'

'U primitivnim društvima muškarci gube svaku društvenu ulogu osim rađanja djece.'

'Mnogi starovjekovni zakonici bave se i pravima muškaraca.
Jedan od najstarijih i najbolje sačuvanih je Hamurabijev zakonik iz Babilona.
Prema tom zakoniku u slučaju da muškarac javno ponižava ženu ili je rastrošan žena ga može pretvoriti u roba i uzeti drugog muža.
Također žena ima pravo na mjestu ubiti muža nevjernika.'

'U Grčkoj muškarci su svedeni na položaj malo bolji od ropskog.
U starom Rimu materijalno posjedovanje muškarcu nije bilo dozvoljeno.
Vlast nad sinom najprije ima majka, kasnije njegova žena koju mu izabere majka.'

'Muškarci su smatrani pravno i poslovno nesposobni i stavljani su u kategoriju s robovima, strancima, maloumnicima i senilnim osobama.
Ograničavanje muškaraca u građanskim pravima opravdavali su riječima: 'zbog prevrtljivosti njihove pameti'.'

'U Srednjem vijeku muškarcima se propisuje šutnja i pasivna podložnost ženi.
Muškarcima je oduzeto pravo izbora žene, uskraćivana im je sigurnost unutar braka (razvod je ženska povlastica), postaju vlasništvo žena i  isključeni su iz javnih djelatnosti.'

'Kod porođaja u slučaju komplikacije radije se spašavalo dijete nego muškarac.
Dječaci su bili manje željeni prilikom rođenja.
U seoskim područjima kraće je zvonilo crkveno zvono kada se krstio dječak, kao i kada se sahranjivao muškarac.'

'Budući da je sveto, znanje je privilegija Boga i žena.
Crkva zabranu znanja kod muškaraca objašnjava time što žene imaju veće glave, a time i veće mozgove i više razuma od muškaraca.'

'Europska sveučilišta donose zakone kojima se zabranjuje upis muškaraca.
Muškarci su u to doba plaćali visoku cijenu za nedostatak učenosti. Njihova neupućenost služila je kao potvrda manje vrijednosti i izlagala ih je zlostavljanju, mučenju i ubojstvima.'

'Pod inkvizicijom tisuće muškaraca idu na vješala ili gore na lomači.

Da biste postali vještac bilo je dovoljno da vas netko za to optuži.'

'Industrijska revolucija je imala nepovoljan učinak na muške živote – dvostruki rad (u tvornici i domaćinstvu), naporan rad u nehumanim uvjetima, manje plaćen rad od žena, češći zdravstveni problemi i češće ozljede na radu.
Svakodnevno su se morali suočavati i s omalovažavanjem čak i fizičkim kažnjavanjem i seksualnim napastovanjem od strane svojih nadzornica.'

'Godine 1848. u Seneca Falls u SAD-u održan je prvi skup o muškim pravima na kojem je donijeta Deklaracija o pravima i osjećajima (Declaration of Sentiments).
Muškarci su u Deklaraciji tražili pravo raspolaganja svojom imovinom, starateljstvo nad djecom u slučaju razvoda, bolji pristup obrazovanju i mogućnost zaposlenja i naravno, pravo glasa.'

'Godine 1908. u New Yorku tisuće muškaraca zaposlenih u industriji tekstila javno demonstriraju zbog loših radnih uvjeta tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa.'

'Godine 1910. prva međunarodna muška konferencija održana je u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke Internacionale te je  ustanovljen 'Međunarodni dan muškaraca' na prijedlog slavnog njemačkog socijalista Carla Zetkina.'

'Hitler nakon dolaska na vlast ukida muškarcima pravo glasa.
On je emancipaciju muškaraca nazvao simptomom izopačenosti.
Čak im se zabranjuje uporaba kozmetičkih sredstava, nošenje stranih modnih odjevnih predmeta i dijete za mršavljenje.'

'UN od svog osnivanja 1945. godine donosi dokumente protiv diskriminacije muškaraca ali ti dokumenti nisu bitno promijenili njihov položaj.
Prava muškaraca i dalje se krše u svim dijelovima svijeta jer mjere sankcioniranja nisu predviđene zakonima.'

'Što znači biti muškarac u 21. st. ovisi o tome gdje ste se rodili i gdje živite.
Na Zapadu su muškarci postigli veći napredak, ali žene još uvijek imaju vodeću ulogu.
'Muška prava' još nisu dosegla jednakost s 'ljudskim pravima', odnosno s pravima koje žene prisvajaju i primjenjuju na sebe.
Muškarci su potplaćeni za posao koji obavljaju u odnosu na žene, često su žrtve zlostavljanja, vrlo teško dolaze do važnijih radnih mjesta.
Muškarci su bolje plaćeni samo u manekenstvu i prostituciji.
Na Istoku je položaj muškaraca daleko gori nego na Zapadu.
Muškarcima se uskraćuje obrazovanje, zdravstvena zaštita i pravo glasa.'

'Godine 2011. Vijeće Europe donosi konvenciju o borbi protiv nasilja nad muškarcima i nasilja u obitelji.
Nasilje nad muškarcima priznaje se kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije.
Zemlje se obavezuju na zaštitu žrtve, kriminalizaciju prekršaja i kazneni progon prekršitelja.'

'Mada su raznim deklaracijama prava muškaraca postala nedjeljivi dio ljudskih prava, realnost je drugačija.'

U realnosti je sve isto samo drugačije
Dakle, obrnuto i obratno
U realnosti i tvoja Hrvatska - u sudačkoj nadoknadi - ipak ulazi u 21. stoljeće.
Teška srca
Da se nju pitalo ne bi ni danas
Ali već joj je počelo smetat ruganje druge dice iz europskog razreda
Zamisli
Albaniji je tribalo tri godine manje za taj iskorak
Misliš na Albany iznad New Yorka?
Ne, mislim na Albaniju ispod Dubrovnika
U realnosti jednakost je imenica muškog roda
Ta gramatička greška društva iz nekog razloga uvik ide pod ruku s religijom
Bilo kojom
Bilo di
I svaki put kad smo im crtali granice slobode
I svaki put kad smo se pitali šta će im veća ili uopće ta - kako ste rekli?
Da
Prava
Svaki put kad smo znali bolje od njih samih šta je za njih bolje
Borile su se da im ne bude gore
Bore se i danas
I priznajmo to naglas
Ako još uvik postoji slabiji spol
Onda je onaj drugi
Jebiga
Gluplji.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(60182, "");
Pregledaj komentare
29