Zanimljivosti iz života Gaje Filomena Bulata otkrivene na izložbi u Muzeju grada Splita

Zanimljivosti iz života Gaje Filomena Bulata otkrivene na izložbi u Muzeju grada Splita

Njegova je općinska uprava zaslužna za brojne komunalne i građevinske zahvate

Gajo Filomen Bulat drugi je načelnika pohrvaćene splitske Općine koji je obrađen u sklopu aktualne izložbe Muzeja grada Splita 'Splitski gradonačelnici (1882.-1918.): život i uspomene'.

Bulat je rođen 4. siječnja 1836. u Supetru na Braču u obitelji državnog činovnika Frane Bulata i majke Vinke rođene Farolfi. Pravo je studirao u Grazu i Padovi gdje je i doktorirao 1858., a iduće godine zaposlio se kao tajnik u zadarskoj Trgovačko-obrtničkoj komori. Dolaskom u Split Bulat se pridružio istaknutom narodnjačkom krugu, a nakon odlaska Koste Vojnovića u Zagreb 1874. preuzeo je vodstvo Narodne stranke. 

Godine 1876. izabran je za zastupnika u Dalmatinskom saboru, a 1879. u Carevinsko vijeće gdje je bio izuzetno aktivan. U oba je zastupnička doma bio višekratno biran. Nakon izbora za splitsko Općinsko vijeće i povijesne pobjede narodnjaka 1882., Bulat je u prvoj ponarođenoj upravi Duje Rendić-Miočevića obnašao dužnost prisjednika. Na sjednici općinskog vijeća, održanoj 10. srpnja 1885., izabran je za splitskog načelnika i na toj je dužnosti ostao do prosinca 1893. 

Bulatova općinska uprava zaslužna je za brojne komunalne i građevinske zahvate. Za vrijeme Bulatova načelnikovanja Splitom izgrađeno je općinsko kazalište na Dobrome te je obnovljena zgrada Općinskoga doma. U posljednjim godinama života zauzimao se za uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u organe javne uprave. Umro je u Beču 9. lipnja 1900.

Ostale zanimljivosti iz životopisa Gaje Filomena Bulata ali i ostalih splitskih načelnika doznajte na izložbi 'Splitski gradonačelnici (1882.-1918.): život i uspomene', koja će biti otvorena do sredine siječnja 2020. godine!

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(55161, "");
Pregledaj komentare