Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Naprijed d.o.o. Sinj

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Naprijed d.o.o. Sinj

Ukupna vrijednost projekta je 5.923.813,58 kuna, od čega udio financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 3.198.342,70 kuna

Naprijed d.o.o. je u završnoj fazi realizacije projekta 'Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu Naprijed d.o.o. Sinj'. Projekt je u siječnju 2018. godine prijavljen na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a njegova realizacija je započela u srpnju 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 5.923.813,58 kuna, od čega udio financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 3.198.342,70 kuna. 

Cilj projekta je primjenom mjera energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu smanjiti potrošnju isporučene energije za minimalno 20% u odnosu na isporučenu energiju prije provedbe mjera.

Projektom se rješava problem visokih troškova isporučene električne energije za odvijanje proizvodnih procesa, povećava učinkovitost korištenja električne i toplinske energije, unaprjeđuju uvjeti rada u proizvodnom pogonu i povećava zaštita okoliša.


Sredstvima EU fondova financirana izgradnja fotonaponske elektrane ukupne integrirane snage 395 kWP s paralelnim spajanjem na distributivnu mrežu, revitalizacija sustava unutrašnje i vanjske rasvjete uvođenjem novog sustava rasvjete s LED tehnologijom i nabava energetski učinkovite četverostrane blanje instalirane snage 34,5kW za  unapređenje tehnoloških procesa u proizvodnji namještaja. 

Realizacija projekta je trajala dvanaest mjeseci, a implementacija rezultata je planirana u lipnju ove godine. Nakon provedbe projekta tvrtka Naprijed d.o.o. će početi proizvoditi električnu energiju iz energije sunca kojom će pokriti 59,45% vlastitih potreba u proizvodnji, ostvariti uštedu energije od najmanje 1.069.348,66 kWh i smanjiti emisiju CO2 za 186,42720 tona godišnje.

Doprinos projekta društvenoj zajednici se postiže smanjenjem korištenja konvencionalnih izvora energije i zaštitom okoliša. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


  Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Naprijed d.o.o.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(46872, "");
Pregledaj komentare