DABOGDA SVE IZGUBILI Novi list poslao pripadniku Armade obrazloženje zbog čega je diskvalificiran: 'To nije navijačka nego antinavijačka poruka!'

DABOGDA SVE IZGUBILI Novi list poslao pripadniku Armade obrazloženje zbog čega je diskvalificiran: 'To nije navijačka nego antinavijačka poruka!'

Naveli su i da se može opravdano posumnjati da bi mogao biti sklon huliganskom ponašanju

Donijeli smo priču o navijaču Marku Nekiću koji je u nagradnoj igri Novog lista objavio fotografiju slikanu na Kineskom zidu s transparentom na kojem su slova HNS iza rešetaka, te je uz nju ostavio poruku 'Dabogda sve izgubili'. Taj njegov upis prikupio je mnogo lajkova, ali nije osvojio ulaznicu za utakmicu Argentina - Hrvatska jer je diskvalificiran. Pripadnik Armade iz Rijeke nam je dostavio obrazloženje Novog lista...


Poštovani g. Nekić,

nakon dodatnih konzultacija s našim odvjetničkim društvom o ispravnosti odluke o diskvalifikaciji predmetne fotografije, uz slogan 'Dabogda sve izgubili', dostavljamo pravno mišljenje uz napomenu da, nakon konzultacije, Novi list d.d. ostaje pri svojoj odluci o diskvalifikaciji predmetne fotografije. 

Odvjetnički ured Holjar, koji zastupa Novi list, očitovalo se kako slijedi: 

- predmetna objavljena i diskvalificirana poruka odnosno fotografija nije poruka za Vatrene niti ista ima elemente bilo kakve navijačke poruke, nego upravo suprotno - ista je antinavijačka, pa stoga ne udovoljava uvjetima objavljenog natječaja na Facebooku. 

- zbog takvog javnog antinavijačkog nastupa ponašanje navedene osobe može se opravdano podvesti pod sumnju da bi dotična osoba na stadion u Nižnji Novgorodu moguće bila sklona huliganskom, antinavijačkom ili drugom Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima zabranjenom ponašanju, da bi primjerice jednako objavljenoj fotografiji i poruci na utakmicu donijela uvredljive transparente, a što bi svakako rezultiralo kažnjavanjem Hrvatskog nogometnog saveza, za koje se doduše ne bi mogla podvesti odgovornost organizatora nagrade igre Novi list d.d., ali bi svakako stvorilo negativističku sliku o tome da predmetni nakladnik preko svoje Facebook stranica propagirao i poticao huligansko, neprimjereno i kažnjivo ponašanje

- fotografija je za vrijeme trajanja Nagradne igre objavljena pod pseudonimom 'Sam Pametan', a pod kojim pseudonimom se vodio Facebook profil g. Nekića. Pseudonim je zamijenjen tek nakon isteka nagradne igre  pa se stoga nije u roku valjano označio kao fizička osoba koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske.

S time u svezi ukazuje se kako objavljena fotografija i poruka u cijelosti protivna Pravilima nagradnog natječaja - Nagradne igre NOVI LIST KIA vode te u Rusiju objavljene na Facebook profilu NOVOG LISTA dana 25. svibnja 2018. godine, i to prije svega protivna odredbi članka 5. Pravila nagradnog natječaja u kojoj je navedeno da pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u RH koje su registrirane na Facebooku, pri tome se u samim Pravilima u članku 17. između ostaloga navodi da ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, ispravno se ograđujući od objave fotografija koje bi na bilo koji način dovodile do moguće odgovornosti društva Novi list d.d. 

Dakle, da bi netko sukladno navedenoj odredbi članka 5. Pravila nagradnog natječaja mogao sudjelovati u nagradnoj igri mora se legitimirati kao fizička osoba, da bi se potom moglo utvrditi da se radi o fizičkoj osobi koja ima prebivalište na području Republike Hrvatske.

Jednako je po našem mišljenju ispravno društvo Novi list d.d. diskvalificiralo navedenu fotografiju i poruku sukladno odredbama članka 6. Pravila nagradnog natječaja, jer ista ni po čemu ne odgovara uvjetima objavljenog natječaja, pa tako:

- nije riječ o osobnoj navijačkoj fotografiji (riječ osobna znači da bi se fizička osoba imala prikazati na fotografiji, koja ju onda čini osobnom fotografijom te osobe kao navijača),

- nije riječ o navijačkoj poruci za Vatrene, već upravo suprotno o poruci koja je uvredljiva i antinavijačka (ranije opširno obrazloženo)

Zaključno, držimo da je društvo Novi list d.d. ispravno diskvalificirao predmetnog sudionika koji nije u mnogočemu udovoljio uvjetima natječaja. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(31953, "");
Pregledaj komentare