Senat Sveučilišta u Splitu donio je sljedeće odluke...

Senat Sveučilišta u Splitu donio je sljedeće odluke...

U Manifestu upravljačkog odbora alijanse Europsko Sveučilište mora SEA-EU stoji i da će sveučilišta razvijati zajedničke studijske programe

Na današnjoj sjednici Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je izbor izv. prof. dr. sc. Danice Bakotić s Ekonomskog fakulteta u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Također, Senat je dao suglasnost za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti u akademskoj godini 2020./2021. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu; kao i na upisne kvote za upis studenata na poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu u akademskoj godini 2020./2021.

Senat je donio odluku o usvajanju Manifesta upravljačkog odbora alijanse Europsko Sveučilište mora SEA-EU. U Manifestu stoji da se, uz izazove s kojima smo danas svi suočeni uvjetovanih širenjem pandemije Covid-19, sveučilišta slažu da će razvijati zajedničke studijske programe, zajednički raditi na sustavu osiguravanja kvalitete, kao i na međusobnom povezivanju studenata. Iako je početna točka alijanse SEA-EU zaštita morske i obalne baštine, šest sveučilišta također su složna u viziji da je trajna suradnja otvorena za sve discipline i jedinice unutar naših sveučilišta. Izazovi na koje alijansa SEA-EU nastoji odgovoriti - doprinoseći održivom razvoju i jačanju europskog identiteta - obvezuje na istinsku interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju svih šest sveučilišta.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(70319, "");
Pregledaj komentare