UPOZORENJE! Trajno onečišćeno more u Kaštelima

UPOZORENJE! Trajno onečišćeno more u Kaštelima

Obavijest građanima je uputila Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija obavještava da je došlo do trajnog onečišćenja mora na području Grada Kaštela i to na plaži Gojača u Sućurcu i Baletna škola u Kambelovcu.

- U sedmom ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama, koje je obavljeno 12. kolovoza, uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli - stoji u upozorenju iz Županija.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije će do prestanka onečišćenja svakodnevno obavljati dodatna uzorkovanja na navedenim lokacijama. Uzorkovanje će se obavljati do prestanka onečišćenja, odnosno dok dva uzastopna uzorka na svakoj od lokacija budu minimalno zadovoljavajuće kakvoće. O pojavi onečišćenja izvješteni su Grad Kaštela i Inspekcija zaštite okoliša.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(49742, "");
Pregledaj komentare