DALMATINSKA KUŽINA: Lazanje, fideline i mrvice ol tista
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Lazanje, fideline i mrvice ol tista

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Kako se ni vavik moglo poć u butigu pa kupit paštu, žene su doma same misile tisto ol kega su daje činile manistru: lazanje, fideline, oli mrvice ol tista. Dobro je, brž je digod i bilo butigih, ma ni bilo pinez, pa ti jopeta dojde na isto… Inšoma, bižnone, none i matere u kužini na stolu same su činile no čega ni smilo falit u kući za oblit šugon ol mesa, oli za uvalit u juhu… 

Lazanje, fideline i mrvice činile su se od istega tista. To će reć vako: iskrene se dobrih po kila glalkega brašna na stol, tako da ostane u obliku vulkana. A kako vulkan jema svoje grotlo (za koje u Dalmaciji nemamo svoju besidu), ondac ćemo mi i na ven stogu ol brašna učinit jamku, u ku ćemo iskrenut tri cila jaja, naprstak soli i dvi vele zlice raskravjene i ostinute masti. Normalno, jaja ne smidu bit iz frižidera, a mast ne smi bit vrila, da se jaje ne bi učinilo u grudvice. 

Sadar ćemo rukan sve to dobro izmišat, pazeć da nan se ne razlijedu jaja po stolu, vengo da jih brašno omar upije. Sve ćemo to dobro prstiman stiskat, dokle se buduće tisto ne izrni, pa ćemo ga ondac škropit s mlakon vodon, mlaku vodu dodavajuć tekar onoliko da ga moremo učinit u grudu ča se ne rasipje. Dobro vaja izmisit tu grudu mečeć je dlanon, puno dobro, doklegod ne postane glalka ka zrcalo. Podilit ćemo je u dvi manje balote, ke ćemo metnut u kakovu širju terinu i pokrit mokron krpon, da tisto bokun oldahne, a da se ne rašuši (naročito ako je bava ol bure, ča je najboje za posli šušit manistru, ali će nan suhi zrak stvorit koricu na balotici ako jih nismo natkrili mokron krpon).

Pokle je pasalo kolo po ure, jednu ćemo grudicu metnut na stol ča smo ga langvido posuli brašnon, pa ćemo je lazanjuron dobro izvajat, vodeć tisto u jednu i drugu stranu tako da ostane kvadratasto i ondac dokle se bude sve to veće i tanjit i pečit. Je lazanjur učini svoje, vazest ćemo oštar nož, puno oštar nož, pa ćemo š njin po visini rastegnuto tisto izrizat na pe-šest centimetar široke kajiše. Neka se sadar tisto kigod minut jošćec pinkicu rašuši, da ga bude lašnje daje rizat na malo manje ol centimetra široke lazanje (ako je stvarno bava ol bure, ondac će se ti kajiši brzo ošušit, pa jih moremo rizat i tako da jih postivamo jednega na drugega, a meju njiman neka bude prosutega brašna). 

Kako koju lazanju isičemo iz kajiša tista, oldvojit ćemo je i savijenu metnut na kartu, digod na propuh, da se lašnje i bržje prošuši (najboje priko noći, pa jih kuhat sutra za obid, oli izjutra, pa jih jist popodne). Lazanje smo bacili naširoko na stog, ko konope na škafu kajića, a svaku toko vrimena dobro jih je pinkicu pomaknut, da se prozračidu i ne zalipidu, da se boje ošušidu. 

Od one druge grudice tista, ča je u terini pod baldakinon ol mokre krpe, učinit ćemo fideline i mrvice. Tisto ćemo istanjit lazanjuron ko i za lazanje, a po visini ćemo ga nožon isić na široke kajiše. Jedan po jedan, svaki kajiš ćemo dignut sa stola, počeć ga gulit lagahno s jednega kraja, tako da ga jošćec pinkicu rastegnemo, jerbo se je tisto, stanjeno lazanjuron, zalipilo za stol. Posut ćemo svaki kajiš sa obedvi bande brašnon, pa zamotat u vajkasti špuž, ko roladu. E, sadar, s onin oštrin nožon rizat ćemo ča je moguće tanje fetice, a svaka fetica nan je spirala ku ćemo razmotat u fidelinu. Omar ćemo svaku meju dlanoviman protrit, da se diventadu u oble špagete, pa ondac svaku vada metnemo, ko lazanje, na kartu digod na propuh. Doklegod jema nih kajiših, rizat ćemo fetice za razmotavat fideline, a ne kraje ol vajkastih špužih, ka i sve druge krtiće, ismečit ćemo i ispeštat meju dlanoviman u jednu lipu balunicu.

E, tu balunicu ča nan je ostala ol tista za fideline, tu ćemo balunicu izgratat na gratakaži, na onin zubiman priko kojih palcon projdemo njok kal ga činimo, a i di izgratamo koru ol naranče oli limuna kal žbatijemo smjesu oli misimo tisto za slalko. Tako ćemo dobit mrvice ol tista ke ćemo, pokle smo jih rašušili na buri oli na propuhu, lipo iskuhat u kakovon jusi: najboje ol mesa, pivca oli kokoše.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(36903, "");
Pregledaj komentare