DALMATINSKA KUŽINA: Štorija obo tripican ol vola
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Štorija obo tripican ol vola

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Tripice u kvadru ilitiga slici mojega ditinstva jemadu puno simpatišno misto. Tripice ol vola, oli ol junca. Zato moran zdatat ovu štoriju.

Ko dite hodi san s nonoton Anđelkoton na macel di je Zadruga držala koze, ovce, jance, kozliće, brave, teliće, krave, vole, bahe, bahiće… i di su se te beštije klale. Moj nono pomaga bi digod šjor Vojkotu Palanti, sa prišvarkon Cigle, onen ča je kla za Zadrugu, navlaš ondac kal su se bȉli voli. Sam čovik ne moge ubit vola brez da mu ne da ruku jedan drugi čejadin. Moj je nono bi to drugo čejade. A ja, ja san bi prilipak, kurijožasto dite, ča je vavik tilo hodit za nonoton na macel. I gledat kako se kojedu beštije. Vavik san ti hodit za nonoton…

U štali su voli bili vezani za zid konopon, koji se je prama glavi beštije pritvara u kadenu, taman toliko dugaškin da se more prignut i popast pinku suhe trave sa kleha. A kal bi se krava prigla, ondac bi ona kalena pod čunkon zazvonila, svaku toko kako bi obo kleh udrila. Bi je tote i sić sa vodon. Beštiji za napit se…

Vola se iz štale, u dvi prostorije daje (di će ga se zaklat), vodilo tako da ga je šjor Vojko Palante vuka za oglavu, a moj nono ga je drža za rep. I, ti bi rep nono digod zavrnu, ako vol bidan stane, da ga bol gurne daje…! A, isto bi ga tako potega, ka brenzu, ako se stvor poplaši, pa se ustripa i zaleti nase…

Nonde di se koje, u klehu, bila je jedna u betunu ubodena gvozdena omča, na kojon je bi anel, kroz koji bi Vojko provuka konop, i zatega glavu ol vola da se prigne gubicon do kleha. Nono bi uze sada uzde, a Vojko bi ćapa nu velu macu – bistranku, ča je sa druge bande sikira – pa sa peticon, svon forcon, smiri bi vola meju roge…! Vol bi, momentalno, nauznak pa na kleh, oči bidu mu se spojile u korenu nosa, a na vrh tega istega nosa obli bi se krvjon. Krv svitla, crvena, ko sok ol slalkega šipka. Mrtvaški treskavi grč u zadnjin nogan… A i meni bi guzica činila: jakove-jakove…! Ondac bi Vojko dugaškin oštrin nožon prečižo u vratu pririza nu glavnu žilu, nakon čega bi se izli potok krvi, ovi put škure crvene krvi ko sok ol višnje oli cikle, ko baršun na katridan u trejatru… Vol bi isplazi jazik ustranu, a ja bi učini facu usranu! Krv bi ko guja jutica poletila put jedne vele buže, i ravno u jamu… 

Kal bi se vola diglo na diferencijal da visi, ondac bi mu se kortelinon rasparala koža na drobu i prsiman, ter bi mu se izvadili drob i čriva.

I, tote počinje štorija obo našin tripican.

Drob se rasiče nožon i iž njega se baci ća kojegod kilo pogucane trave, a iz onega "prvega droba", u kojen stoji tek pogucana trava koju krava hvašće dokle leži na paši oli u štali, isto se buta trava ća, pa se to sve skupa dobro opere. Ovi dropčić jema u sebi nike prigradice, nalik listićiman, pa smo mi to zvali 'knjige'. Tanka čriva se operedu i obrnedu naopako, ter se iskrižadu na manje komade. E, to je matrejal ol kega se činidu tripice ol vola.

Moja je nona kuhala puno lipe tripice. Toliko lipe da jih ja nisan moga jist! (Ka i sva druga dica, hahaha…!) Ustvari, to je puno lipo vonjalo, bit će zarad pančete ča gre unutra, a jedino ča bi ja ol tega svega bi izi, bili su kumpiri ča bi mi jih nono ismeči perunon u duboken pijatu, pa poli su bokun tega lipega šuga punega končih. Tripice nisan moga jist nikako, samo kumpir. I to mi je stvarno bilo dobro.

Pantin te vonje, i iskustva, inkontravanja s tripican iz ditinstva.

Drugi moj sudar s tripican stvarno je bi – sudar! Moj prijatej, i profešur s fakulteta, Joško Božanić iz Komiže, ugosti je jednu delegaciju profešurih iz Zagreba, i odve jih je na marendu u konobu 'Lučac', priko puta Filozofskega fakulteta u Radovanovoj ulici, poviše ferate u Splitu. To je bi naš 'ured' u kojen smo svaki dan raspravjali obo lingvistici uz pivu ilitiga biru, oli uz obid i bevandu. I, profa je naruči tripice za svih, pa tako i za mene. E, a meni se štumak okrenu naopako! Kako ću reć prid otin pustin sviton da ne volin tripice i da jih – organski ne podnosin! A jošćec kal je reka 'janjeće tripice', ja san poče pisat tastamenat…! Kal san se pribra, poče san se branit: 'Profa, nisan gladan… ja ću popit su vamin biru… evo sal san marenda, taman… ne mogu jist ništa… dovde mi je…!' Naaaa…! Profa je samo reka olprilike ovako: 'Koji si mi ti to bodul!?' Jopeta mi se štumak okrenu naopako, ol muke, znači: vrati se je na misto.

Ništa, računa san, bi san vojnik tri ipo godine, u Lori, poslužit ću se onon taktikon iz kužine none Zorke i nonota Anđelkota: lipo ću supat kruh, izist kumpir, a dokle oni budedu razglabali obo fonetici i morfologiji, stilistici i leksikologiji, ja ću činit kuco i, usakret, iskrenut digod pijat, ko lupež. Mejutin, dragi Bog je bi uza me, pa ote tripice i nisu bile baš loše. Vonjale su poprilišno onako kako su vonjale ne doma, ča je bi dobar znak. I, poče san provodit taktiku… 

Jedan profešur poče je ništo drobit obo 'semantičkom polju', a ja san usupa koru ol gornje strane fete kruha u tripice; drugi meštar spomenu je ništo 'dvografemske lekseme u onomastici', a ja san s kruhon pravo - u justa. Hm, ni to ni tako loše… Profešur Božanić stane govorit ništo obo falkuši i zapušćenosti 'maritimnih leksema u standardnom jeziku', da bi ja ubo perunon kumpir, ko ča ribar natakne sipu na osti. Niki treći počme govorit obo pisanju velikega i malega slova u 'višečlanim toponomastičkim imenima', a meni za perun, nehoteć, zadije se komadić mesa ol tripic. Slušan ja te učene glave i refleksno, ništa ne znajuć, stavin ti komadić čriva ili droba u justa… I sad, ne moreš nase, u justiman je, nećeš prid judiman tote, božemioprosti, rigat! Pogucan ja to…! I, vidje Siniša da je dobro. I bi zadovojan. I tako bude zalogaj prvi, pa zalogaj drugi, treći i… vidje Siniša da je i to dobro… I tako: dojden ja tote posli tega mali mijun putih na tripice, ne birajuć jesu one od janca oli od junca. Bitno je da je rima! 

Puno mi je lingvistika značila u životu, i znači mi i daje, napose dijalektologija. Puno su mi one dale, a ni ja njiman nisan želi ostat puno dužan…

Čuvši da san, iznebuha, ničin izazvan najedanput bi poče tamanit tripice po spliskin konoban, jednega dneva punica mi po ćeri, tobože mojon ženi, pošaje u tećici tripic. (Eeee, koji davni institut "tećice" u našin lipin dalmatinskin životiman!? Pa odneseš susidi, oli dobiješ ol nje… Tempi passati!) Ma, te su tripice ol punice (mislin, tripice su ol droba, ma jih je punica bila skuhala!) toliko 'davale' po tripican, po čriviman i drobiman, da san samo posli tega - pusti vodu u zahodu! Nikad vo punici nisan reka! Nikad…

A pusti san vodu, jamačno, zato ča punica ni bila prominila vodu u kojon je jemala prvo prokuhat tripice, pa tu vodu posli prolit ća. I ondac stavit tripice kuhat u novu vodu. (Nikad to neću doznat, jerbo non ne smin ništa reć: domislit će se ča je bilo s njezinin tripican u mene doma. Srića i Bog, ništa me ni pitala, pa ništa nisan mora lagat! A ni vrag da će vi libar kal non dojde u ruke, baš okrenut na vu stranu, pa da će ipak spoznat kako ja doma ne pušćan vodu samo posli velike oli male potribe. Vengo i poslin njezinih tripic!)

I tako smo mi, priko vode, došli vode na misto di je red napisat ricetu kako se pravo moredu skuhat lipe tripice ol droba vola oli junca, krave oli junice. 

Matrejal iz droba vaja dobro, puno dobro oprat. Ondac ćemo u mlaku vodu metnut to kuhat, skupa s kojingod liston selena, javora i jednon kapulon, da dodatno 'ubijedu' ni intenzivan vonj ol droba. Kal se sve uzglogoji, neka kuha na žeštoken ognju dobrih kvarat od ure. Pa ćemo tu vodu kašnje prolit ća, a drobe ćemo, kal se pinku ohladidu, na drvenen tajeru iskrižat na prutiće. Stavit ćemo to sa strane. (Čejade u ovon fazi moge duperat i gas-masku, jerbo tripice dokle se kuhadu smrdidu, baš ka i oni banci sa siron u Splitu na Pazaru: banci sa siron pahadu ka tri dana nošene bičve, ma kad sir iskrižaš na tanke fete, ondac su u njemu svi gušti vega svita! Paradoks sličan ven je i sa tripican: kal se kuhadu, ondac smrdidu, ma kal su gotove ondac su - guštože!)

Teća je sadar važna. Napodan nje ćemo na maslinoven uju i masti šufigat kapulu, a kal kapula bude na po puta dodat ćemo na koskice narizanu pančetu. Kal je to došlo kraju, ondac ćemu butat usitno iskrižani luk i petrusimul, ter ćemo okrenut jošćec dva puta dokle noson ne čujemo da se je iz teće oglasi luk. Na to iskrenemo iskrižane drobe i jošćec bokun šufigajemo. Minut posli zalijemo sa pasaton ol pomidorih, pospemo sa soljon, papron i crvenon paprikon, ter zalijemo teplon vodon oli kojongod bilo juhon ol mesa, pa dodamo na koskice narizane kumpire. Normalno, jedan dil tih kumpirih ćemo iskrižat usitno, da se raspadedu, pa da učinidu gustiji šug samih tripic. Kal je skuhan kumpir, tripice su gotove.

Već naprama ten kako ko voli, pokle su tripice finile sa kuhanjon, more se u njih dodat jošćec pinku iskrižanega petrusimula. Pa ondac, pokle smo jih pokusali, mogemo jih jopeta oblit jednin lipin žmulon crne oli bile bevande. Oli cilin vinon…

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14