DALMATINSKA KUŽINA: Teća ol telića
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA: Teća ol telića

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Komad pupe ol telića, a najboje bi bilo da je to ol pleća, nožon ćemo narizat na debele fete, pa ondac te fete na koske, nako, veličine zalogaja. Jesmo to učinili, raskravit ćemo mast napodan teće, na kojon vaja šufigat na koskice iskrižanu kapulu. Kapulu ćemo, prama kraju, po običaju posut soljon, da nan prin samre, da svehne. Prin vengo ča je kapula samrla, iskrenut ćemo u nje na koskice iskrižanu pančetu i obrnut je dva-tri puta drvenjačon. Čin se je pančeta zastaklila, uvalit ćemo i iskrižano meso, zajedno sa lukon i petrusimulon. Njega ćemo privrćat doklegod se dobro ne izdinsta, doklegod ne izvitri ća sva na voda ča je je meso pustilo.

Kal meso taman da će zagorit, oblit ćemo ga žmulon bilega vina. Dodat ćemo četiri-pet klinčićih, isto toliko listov kaduje, list-dva javora i pinku papra, već naprama ten koliko je mesa. Zalit ćemo s jošćec na kutlu juhe i molat da tihula ispotiha. Kako se šug bude sve to višje reducirat, mi ćemo meso oblivat su bilin vinon i teplon juhon. Pokle je pasalo jednu uru vrimena kako to tako kuha nalagahno, iskrenut ćemo sadar i na polumisece iskrižane očišćene kumpire. Jopeta vaja to oblit vinon i juhon, pa molat dokle se kumpir skroz ne iskuha. Prin samega kraja dodat ćemo na zlici konšerve i zalit žmulon domaćega prošeka, pa pustit jošćec da učini dva glogoja i more se so tin na stol. 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14