DALMATINSKA KUŽINA Pogača ol slane ribe
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

DALMATINSKA KUŽINA Pogača ol slane ribe

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Osnovni uvjeti: 

1 kg brašna, 2 zlice cukra, sol
voda, kvas, maslinovo uje, soja
slani minćuni oli srdele, kapula, papar

Vo je pogača ča se najviše čini na škoju Visu.

Najprvo se u teplon vodi, jednu kvarat vode vada bude, raskravidu dvi zlice cukra i koska kvasa, a metne se i soli, nako, aloći. Ondac se to dobro ishmuta. Pa ondac u terinu iskrenemo kilo glalkega brašna i u nje izlijemo raskravjeni kvas sa soljon i cukron. Umisimo tisto. Molamo tisto uteplo da uskisne. Pokrit ćemo sadar terinu sa tiston kakovon mokron krpon, da nan se po njemu ne učini korica.


Je prošlo kolo uru vrimena, tisto jopeta vaja pripomisit, pa razdilit u dvi grudice. Lazanjuron, tisto ćemo razvajat natanko, pa ćemo ga složit u namašćanu lašćeru sa sojon, ali tako da prihita priko stranic. Ondac ćemo po tistu razasut na kolobare iskrižane kapule, ke ćemo poškropit maslinovin ujen i posut mlivenin papron (kogod uža kapulu bokun išufigat na uju, da svehne). Po kapuli složit ćemo i ugrezo islomjene filete slanih minćunih oli srdel. Pokle smo to učinili, nu drugu grudicu tista isto ćemo lazanjuron izvajat, pa ćemo š njon poklopit kapulu i slanu ribu u lašćeri. Sadar ćemo ostrić no tista ča prihita, ostavjajuć jedan centimetar viška od onega dojnega tista, pa ćemo š njin sputit kraje pogače, tako ča ćemo jih pričepit perunon i prston. Kal smo zakrpili pogaču perunon i prston, ondac ćemo je perunon lipo izbadat, koda imbazdat, tako da se ne nadimje dokle se bude pekla.

A peć ćemo je u špaheru malo višje ol po ure, na jednu 190 do 200 gradih temperamenta. Izvadit ćemo lašćeru vanka, pa pokle pogača ostine, lipo ćemo je nožon rizat na koske i jist. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(57608, "");
Pregledaj komentare