Foto: Pixabay EKO KUTAK - PEOVICA: EE otpad, zbrinjavanje i recikliranje

EKO KUTAK - PEOVICA: EE otpad, zbrinjavanje i recikliranje

Cjelokupni EE otpad ide u red opasnog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži

Svake godine u svijetu nastane 41,8 milijuna tona EE-otpada, od čega se samo šest milijuna tona reciklira kod ovlaštenih prerađivača. U električni i elektronički otpad (EE otpad) spadaju veliki i mali kućanski uređaji, informatička i telekomunikacijska oprema, oprema široke potrošnje, rasvjetna oprema (osim žarulja sa žarnom niti), električni i elektronički alati, igračke, oprema za razonodu i sportska oprema, medicinski proizvodi - osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda, instrumenti za praćenje i kontrolu i automatski samoposlužni uređaji. EE otpad trebate odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada, te predati ovlaštenim sakupljačima ili na reciklažno dvorište Zakučac. 

Cjelokupni EE otpad ide u red opasnog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicija, berilija, fosfor itd. Ti isti spojevi u organizmima mogu uzrokovati oštećenja DNK te pritom djelovati kancerogeno i teratogeno. Zbog opasnih komponenti koje EE otpad u sebi sadrži, ne smije nikako završiti niti u glomaznom niti u komunalnom otpadu, te se mora sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada kako bi se opasni dijelovi izdvojili i zbrinuli na odgovarajući način, a neopasni dijelovi (metal, plastika i sl.) ponovno iskoristili. 

Nakon što se  EE otpad sakupi  vrši se primarno obrada  koja obuhvaća rastavljanje otpadnih uređaja i opreme te izdvajanje opasnih i vrijednih komponenti. U pravilu se radi o ručnoj separaciji i odvajanju otpada. Ostali dijelovi EE-otpada koji su sačinjeni od plastike i stakla se prešaju i usitnjavaju. Rastavljeni i sortirani otpadni EE uređaji odvoze se u postrojenja za oporabu odnosno recikliranje EE otpada.

Također neki uređaji se mogu ponovno iskoristiti, ili uz manji servis se može značajno produžiti vijek trajanja uređaja. Takva oprema se većinom izvozi u zemlje trećeg svijeta, pretežno Afričke zemlje. Nažalost, Nigerija, Gana i Zapadna Afrika su poznate po velikim odlagalištima i uvozu EE otpada, kojeg tada nekontrolirano rastavljaju i spaljuju u potrazi za vrijednim sirovinama. Takva praksa je izuzetno opasna i štetna po lokalno stanovništvo, te je uzrok velikom zagađenju okoliša, koje ima i daleko veće utjecaje na cijeli planet.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(56747, "");
Pregledaj komentare
29