Zatražite komposter od Grada i na najbolji način zbrinite organski otpad
Odvajanje otpada je lako! Piše: Dalmatinski portal

Zatražite komposter od Grada i na najbolji način zbrinite organski otpad

Organski otpad čini čak 30 posto ukupnog otpada u kućanstvu

Kampanjom 'Odvajanje otpada je lako!' Komunalno društvo GRAD podiže kvalitetu usluge i života u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) stanovnike se potiče na pravilno odvajanje otpada u za to predviđene spremnike, kako bi se, u konačnici, omogućilo recikliranje te ponovna upotreba sirovina u kućanstvima. 

Što je organski otpad i kako ga iskoristiti? 

Organsko je sve ono što je biljnog ili životinjskog podrijetla, ono što je samorazgradivo, i za razliku od nerazgradivog, ne šteti prirodi i okolišu. Isto vrijedi i za organski otpad, pa sukladno tome, u ovu se vrstu ubrajaju neki kuhinjski ostaci, kao što su, primjerice, ostaci od očišćenog voća i povrća, ljuske od jajeta, talog od kave, vrećice čaja i ostaci kruha. Osim toga, u organski otpad spadaju i ostaci iz vrta, što znači da usitnjeno granje drveća i grmlja, pokošena trava, ostaci biljaka i cvijeća, lišće drveća, ljuske oraha i češer pa čak i piljevina i pepeo od drvenog ugljena nikako ne treba odbacivati. Njih je potrebno zbrinuti u kompostere. Time započinje proces kompostiranja kojim se stvara iznimno vrijedan plodni humus. 

Otpad koji ne ide u komposter 

No ipak, postoje i kuhinjski ostaci koji se nikako ne stavljaju u komposter. U ovu kategoriju spadaju tekući ostaci kuhane hrane, ostaci životinjskog podrijetla (meso, riba, kosti, koža) te mliječni proizvodi, a koji se odlažu u spremnik za miješani komunalni otpad. 

Kompostiranje i njegove prednosti

S obzirom na to da organski otpad čini čak 30% ukupnog otpada u kućanstvu, kompostiranjem u vlastitom domu na izvrstan se način reciklira trećina vlastitih otpadaka. Na taj način uvelike se smanjuje količina otpada te se rasterećuju odlagališta. Kućanstva također na najprihvatljiviji način zbrinjavaju organski otpad te potom dobivenim humusom, ponovno koriste organske tvari pomoću kojih se poboljšava struktura tla i povećava otpornost biljaka na razne nametnike. 


Kada je najbolje vrijeme za kompostiranje? 

Glavna je prednost u tome što proces kompostiranja nije ograničen vremenskim dobima niti uvjetima. Kompostiranje se može provoditi tijekom cijele godine. Jedino na što treba pripaziti u ljetnim mjesecima je da se kompostna hrpa zaštiti od hladnoće koja može prouzročiti smanjenu aktivnost mikroorganizama. Tijekom toplih ljetnih mjeseci, treba se redovito provjeravati vlažnost kako ne bi došlo do isušivanja, koje također može dovesti do usporavanja procesa kompostiranja. 

Komposter za korištenje u vlastitom domu građani mogu zatražiti putem e-maila kdgrad@st.t-com.hr s naznakom u predmetu maila 'Prijava na javni poziv - komposteri'. Komposter se može zatražiti i osobno, dolaskom u prostorije Komunalnog društva GRAD na adresi Ulica Žedno-Drage 7, Supetar. U Zahtjevu je potrebno navesti i prezime, adresu prebivališta, OIB podnositelja zahtjeva (obveznika plaćanja komunalne naknade) te priložiti kopiju osobne iskaznice. 

Tijekom narednog perioda stanovnicima će se, uz ranije dodijeljene zelene spremnike za miješani otpad, podijeliti i spremnici za odvajanje plastike i papira na kućnome pragu. Supetarske će kuće dobiti spremnike od 120 litara, dok će zgrade imati zajedničke spremnike za papir i plastiku, a unutar kojih je za svaki stan predviđeno 60 litara. 

Sve informacije o projektu pratite na službenoj web te Facebook stranici Komunalnog društva GRAD. 

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(93026, "");
Pregledaj komentare