KAŠTELA KAO VELIKO GRADILIŠTE Radi se na desetak lokacija, provjerite kako teku radovi

KAŠTELA KAO VELIKO GRADILIŠTE Radi se na desetak lokacija, provjerite kako teku radovi

Obišao ih je gradonačelnik Denis Ivanović

Na području Kaštela su trenutno u tijeku radovi na desetak gradilišta. Gradonačelnik Denis Ivanović sa svojim suradnicima danas je obišao neka od njih. Provjerio je kako napreduju radovi na uređenju vile Nika u Kaštel Starom, mrtvačnice u Kaštel Lukšiću, groblja u Kaštel Kambelovcu i Kaštilca u Kaštel Gomilici.

- Vila Nika u Kaštel Starom iduće godine, nakon obnove, zasjat će punim sjajem. Ova secesijska građevina će imati poslovno-društvenu namjenu. U njoj će se smjestiti kavana u prizemlju, uredi Turističke zajednice i višenamjenska dvorana na prvom katu s pomoćnim prostorijama. Ukupna vrijednost radova je nešto veća od 4,5 milijuna kuna. U Kaštel Lukšiću u tijeku je dogradnja mrtvačnice. Dograđuju se sanitarni čvorovi, skladište i hladnjača. Riječ je o projektu u vrijednosti 200.000 kuna, dok se u proširenje groblja u Kaštel Kambelovcu ulaže 9,2 milijuna kuna – kazao je Ivanović.

Za potrebe proširenja groblja, Grad Kaštela je od privatnih vlasnika otkupio 5197 metara četvornih zemljišta. Ova investicija će donijeti novo grobno polje na istoku od postojećeg područja s grobnicama, a u novom polju izgradit će se grobnice koje će imati tri i šest ukopnih mjesta, čime će se dobiti novih 150 grobnih mjesta. Na novom području uredit će se staze, ogradni zidovi, odgovarajuće zelenilo te osigurati pripadajuća oprema. Osim toga, u tijeku je izgradnja grobnica na dijelu postojećeg groblja u Kaštel Gomilici u što će Grad uložiti više od 580.000 kuna. Planira se 12 grobnica s 45 ukopnih mjesta, a radovi će završiti do polovine ožujka. Nakon obilaska radova na proširenju groblja, gradonačelnik je obišao i obnovljenu Opatičku kuću u Kaštel Gomilici. 

- Objekt je saniran pod nadzorom konzervatora i to u dvije faze. Najprije je izvedena konstruktivna i građevinska sanacija krovišta, sanacija međukatnih konstrukcija te završni radovi. Osim Opatičke kuće, prije tri godine sanirana je i kula Kaštilac, tako da je ukupno u ovaj objekt uloženo gotovo 3,5 milijuna kuna. Cijela kula dio je projekta Perpetuum baštine te očekujemo njegovo buduće oplemenjivanje i sanaciju u suradnji s vlasnicima privatnih objekata, a iz sredstava Europske unije - istaknuo je gradonačelnik.

Pročelnica Marija Pelivan ističe kako ima još aktivnih lokacija na kojima su u tijeku radovi.

- Radovi u Ulici Koludrovac u Kaštel Štafiliću obuhvaćaju izgradnju mreže fekalne i oborinske odvodnje i rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda. Ukupna vrijednost radova je preko 5,3 milijuna kuna, a sve će biti gotovo do turističke sezone. Također, uređuje se autobusno stajalište na južnom nogostupu uz Cestu dr. Franje Tuđmana u neposrednoj blizini tvrtke Cemex. Završeni su radovi na uređenju ceste na ulazu u grad iz smjera Solina do trgovačkog centra za što je Grad izdvojio više od 4, 5 milijuna kuna bez PDV-a, a u ovoj godini raspisat će se natječaj za izvođenje radova na preostalom dijelu do ambulante u Kaštel Sućurcu – pojašnjava Pelivan dodajući kako su završeni radovi na uređenju nogostupa i potpornih zidova u Kaštel Gomilici na postojećoj cesti.

Vaša reakcija na temu
Aloooo article_emotions(57683, "");
Pregledaj komentare