Dalmatinski kolač ol rogača i suhih smokav
Dalmatinska kužina Piše: Siniša Vuković

Dalmatinski kolač ol rogača i suhih smokav

'Maestrochef' Siniša Vuković piše o tradicionalnoj dalmatinskoj spizi

Osnovni uvjeti:
Tisto: po kila brašna, 1 koska kvasa
2.5 deca mlika, 5 dek cukra, 5 dek masti
2 žumanca, kora od limuna, vanilija, sol
Smjesa: 25 dek mlivenega rogača, 4 deca mlika
20 dek suhih smokav, 15 dek meda, 5 dek mlivenega cukra
kora od limuna, klinčići, kanela
Premaz: mast, jaje

Rogač ilitiga kalober i suhe smokve pomalo su utekli iz naših kužinih, neka su jih naši stari duperali u svu šesnajest. Ustvari, nisu utekli, mi smo jih poplašili. Orahnjače i makovnjače reterale su kolač ol rogača i suhih smokav, a vi naš kolač, ustvari, ništo je puno slišno ka i orahnjača: u njon su mliveni orisi i suhve u komadu, a vode su samliveni rogači i iskrižane suhe smokve, ko suhve. Zrnje, i prah… 

Na škoju Visu čejad je najviše znala ča će sa pustin rogačiman, a nisu oni bili furešti ni na Faru, ma ni na Velen Drveniku. I mi smo jih jemali, na Braču, samo ča se to ne more stavit s onin ča se je sa rogačiman činilo po škojiman taman imencovanin. 

Kako spada u von vrsti slalkega, najprvo vaja metnut u malo teplega mlika kosku kvasa i kućarin cukra. Pa kal kvas razbumba, ulit ćemo ga u terinu di je po kila glalkega brašna. U drugu terinu metnut ćemo dva žumanca i pet dek cukra, prosut jednu vaniliju i meju prstiman soli, a ulit ćemo i no mlika ča je ostalo ol dva ipo deca pokle smo oldilili kugod zlicu za raskravit kvas. Mikseron ćemo dobro istuć dokle ne dojde u rilku smjesu, nakon čega ćemo u to ulit i pet dek masti ča smo je raskravili i ohladili. Pa ćemo nastavit mišat. Sadar ćemo to prilit u terinu sa brašnon i kvason, izgratat ćemo po kore od limuna ter ćemo lipo rukan sve to dobro izburtit da se ispoveže. Iskrenut ćemo na stol i tisto daje misit doklegod se ne učini u glalku grudu. Nju ćemo metnut uteplo, da kisne barenko uru ipo do dvi ure vrimena.

Dokle tisto kisne, 20 dek suhih smokav usitno ćemo iskrižat nožon, tako da poslin to smokav pari koda smo u terinicu metnuli dvi šake suhav. Ondac ćemo na fine zube gratakaže izgratat kvarat rogačih, oli ćemo duperat rogačevo kupovno brašno, ča je lašnje. E, u drugu terinu iskrenut ćemo izgratani rogač, pa ćemo ga oblit su četiri deca uzavrenega mlika. Dobro ćemo to izmišat, nakon čega ćemo u to uvalit i iskrižane suhe smokve, pa neka se lipo sve skupa mlači i raškaldaje. Je ostinulo, dodat ćemo u to u mrtaru izmrvjenih še-sedan klinčićih, tri dila kućarina kanele, izgratanu koru ol po limuna, pet dek mlivenega cukra i 15 dek vodnega meda. Sve ćemo dobro drvenjačon izburtit i molat zbande.

Pokle je tisto uskislo, stanjat ćemo ga lazanjuron na po centimetra debjine i da s jedne bande bude dužje vengo širje, tako da pari koda kuhinjska krpa. Ondac ćemo ga pomazat sa smjeson rogača i svega nega, pa zamotat po non širjon strani, da rolada bude dugaška. Pomnjivo, roladu ćemo pripomistit i leć u kalup ča smo ga namašćali mašćon i langvido posuli brašnon, pa zamotat u kolobar, u kolač. Molat ćemo ga jošćec jednu po ure da se diže, pa ćemo ga odizgari pomazat sa jajen ča smo ga istukli perunon u duboken pijatu, i metnut u špaher da se peče na 190 stupnjev dobrih tri kvarta od ure. Kal je kolač ćapa nu lipu boju karamele, ondac ćemo ugasit špaher i otvorit peć u libar, pa pustit da se lipo uležaje kvarat od ure. Izvadit ćemo ga vanka, pustit da ostine i moremo ga lipo rizat na prst debele fete. 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14