Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici dobio lokacijsku dozvolu!

Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici dobio lokacijsku dozvolu!

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je lokacijsku dozvolu za gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.
Planirana je izgradnja u 14 faza, a za svaku pojedinačno se mogu izdavati građevinske dozvole.

Nakon što je prošao javni uvid, protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Sada više ništa ne bi smjelo stajati na putu izgradnji Centra i konačnom zbrinjavanju otpada.

Prvi je ovo značajniji oblik suradnje nove državne i regionalne vlasti, odnosno ministra Predraga Štromara i župana Blaženka Bobana.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare