Želite se oglašavati na Dalmatinskom portalu? Kontaktirajte nas preko maila marketing@dalmatinskiportal.hr ili mobitela 

095 518 8582 (Marko Šunjić Zovko).

Naš cjenik oglasnog prostora (šaljemo ga na upit) samo je orijentir za poslovnu suradnju.